H & M Hennes & Mauritz AB Tremånadersrapport

Första kvartalet (2016-12-01 — 2017-02-28)

  • Koncernens omsättning inklusive moms uppgick till MSEK 54 369 (50 624), en ökning med 7 procent. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 46 985 (43 691), en ökning med 8 procent. I lokala valutor ökade försäljningen inklusive moms med 4 procent under första kvartalet.
  • Fortsatt stark och lönsam onlinetillväxt för koncernens samtliga varumärken.
  • COS, & Other Stories, Monki, Weekday och H&M Home hade en fortsatt mycket bra utveckling.
  • Bruttoresultatet ökade till MSEK 24 466 (22 699), vilket motsvarar en bruttomarginal om  52,1 procent (52,0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 3 212 (3 327). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 2 457 (2 545), motsvarande SEK 1:48 (1:54) per aktie. Resultatutvecklingen i kvartalet påverkades negativt av lägre försäljningstillväxt än planerat samt högre prisnedsättningar.
  • Koncernens försäljning inklusive moms under perioden 1 mars – 28 mars 2017 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Den totala försäljningen under mars, april och maj bör ses ihop eftersom påsk- och vädereffekter under denna period kan vara jämförelsestörande under en enskild månad.
  • Fem nya butiksmarknader tillkommer under året: Kazakstan, Colombia, Island, Vietnam och Georgien. I mitten av mars öppnade den första H&M-butiken i Almaty, Kazakstan.
  • Därutöver planeras under första halvåret 2017 H&M:s onlinebutik att öppna på ytterligare sex marknader: Turkiet, Taiwan, Hongkong, Macao, Singapore och Malaysia.
  • ARKET lanseras som nytt varumärke under tidig höst 2017.
  • H&M Home lanserar sina första fristående butiker 2018.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd
”Vi har idag sju varumärken – H&M, COS, & Other Stories, Monki, Weekday, Cheap Monday, H&M Home och snart gör vi nästa spännande lansering, ARKET. H&M är fortsatt vårt största varumärke och finns idag på 65 marknader. Det innebär en stor geografisk spridning med en mix av både etablerade och nya marknader med stor konkurrens både lokalt, globalt och digitalt. Detaljhandeln befinner sig i ett utmanande och föränderligt skede där kundernas köpbeteende och förväntningar förändras i snabb takt som en följd av den ökade digitaliseringen. Detta är en utveckling som går allt fortare och som också innebär stora möjligheter.

I första kvartalet ökade vår försäljning inklusive moms till drygt 54 miljarder kronor, en ökning med 7 procent vilket var under vår egen plan. Modehandeln hade generellt sett en mycket tuff marknadsutveckling på flera av våra större marknader i Central- och Sydeuropa och USA, vilket också avspeglade sig i vår försäljning. På andra marknader såsom i Sverige och övriga länder i Skandinavien, Östeuropa, Turkiet, Ryssland, Kina och Japan hade vi en bra försäljningsutveckling och fortsatte att ta marknadsandelar. Försäljningen för COS, & Other Stories, Monki, Weekday och H&M Home i butik och online var fortsatt mycket bra vilket också gällde för H&M:s onlineförsäljning.

För att möta den snabba förändring som sker inom modehandeln behöver vi bli ännu snabbare och flexiblare i våra arbetsprocesser exempelvis gällande hur vi köper och allokerar vårt sortiment. Vi investerar därför mycket i vår varuförsörjningskedja som exempelvis nya och mer automatiserade logistiklösningar men också i att optimera våra ledtider. I de förändringar som vi nu gör kommer avancerad dataanalys att vara ett viktigt beslutstöd.

Parallellt med detta intensifierade förändringsarbete fortsätter vi med vår omni-channelstrategi, dvs integrationen av våra butiker och onlinehandeln för att ge kunderna en mer sömlös shoppingupplevelse. Dessutom fortsätter optimeringen av butiksportföljen framför allt i de länder där vi inte haft en tillräckligt bra utveckling. Det handlar bland annat om stängningar, tillägg av butiksyta och ombyggnationer. Vi håller också på att ta fram en ny och uppgraderad version av våra H&M-butiker med ett nytt visuellt uttryck.

Vi genomför dessa förändringar i ett högt tempo för att nå önskat resultat. Detta kommer successivt att ge effekt, och därmed stärka våra förutsättningar för en bra utveckling under resterande del av 2017 och framöver.

För tio år sedan öppnades den första COS-butiken och sedan dess har vi adderat en rad nya varumärken till H&M-koncernen – vart och ett med sin unika profil som attraherar kunder i flera olika kundsegment – och nu efter sommaren ser vi fram emot att lansera ARKET.

ARKET kommer att erbjuda enkla och tidlösa kollektioner för män, kvinnor och barn, accessoarer samt ett utvalt sortiment till hemmet. Varumärket inriktar sig på kvalitet samt tidlös och funktionell design. Det kommer att finnas produkter i ett brett prisspann, dock i ett något högre prissegment än H&M, med betoning på material, funktion och passform. Sortimentet kompletteras av utvalda produkter från externa varumärken. I de flesta butikerna kommer det även att finnas ett café. Caféet baseras på det nya nordiska köket med sitt fokus på naturliga ingredienser och välbefinnande. Den första butiken öppnar i London tidig höst 2017. Samtidigt öppnar ARKET onlinehandel i 18 europeiska länder. Butiken i London följs närmast av butiker i Bryssel, Köpenhamn och München.”

Kontakt
Finansmarknaden och media är välkomna att ringa Nils Vinge, IR-chef, som tillsammans med Jyrki Tervonen, finanschef, kommer att vara tillgängliga för frågor på en öppen telefonlinje mellan kl 09.00-10.00 på rapportdagen. För inloggningsuppgifter vänligen registrera er på:

http://about.hm.com/sv/media/calendar/tremanadersrapport.html

Registrering är möjlig fram till 30 mars kl 10.00. Telefonsamtalet kommer att hållas på engelska. Efter kl 10.00 finns Nils Vinge tillgänglig på 08-796 52 50 samt via mail: nils.vinge@hm.com

För bokning av intervjuer kontakta:
Kristina Stenvinkel, informationschef
Telefon: 08-796 39 08
E-post: stenvinkel@hm.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 30 mars 2017 kl 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M finns tillgänglig på www.hm.com

 
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday & Other Stories samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 4 400 butiker på 65 marknader, inklusive franchise-marknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på hm.com

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 51 onlinemarknader och cirka 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2019 uppgick nettoomsättningen till SEK 233 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 179 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar