H & M Hennes & Mauritz AB Tremånadersrapport

Report this content

Första kvartalet (2017-12-01 — 2018-02-28)

 • Koncernens omsättning inklusive moms uppgick till MSEK 53 554 (54 369). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 46 181 (46 985). I lokala valutor var försäljningen inklusive moms oförändrad under första kvartalet.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 23 040 (24 466), vilket motsvarar en bruttomarginal om 49,9 procent (52,1).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 1 263 (3 212). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 1 372 (2 457), motsvarande SEK 0:83 (1:48) per aktie. Resultatutvecklingen i kvartalet påverkades negativt av svag försäljningsutveckling samt högre prisnedsättningar.
 • Koncernen hade en positiv skatteintäkt av engångskaraktär om MSEK 399 till följd av den amerikanska skattereformen (Tax Cuts & Jobs Act).
 • H&M:s onlinebutik i Indien, som öppnade i mitten av mars, har fått en mycket bra start.
 • Lanseringen av H&M och H&M Home den 21 mars på Tmall i Kina överträffade våra högt ställda förväntningar.
 • Uruguay och Ukraina blir nya H&M-marknader under 2018 med öppning under andra halvåret.
 • Den globala utrullningen av online fortsätter. Med lansering av H&M online via franchise i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten under vår/sommar 2018 kommer H&M att erbjuda online på 47 marknader. 
 • Afound lanseras som nytt varumärke under 2018. Afound blir en marknadsplats för attraktiva erbjudanden från välkända och omtyckta mode- och livsstilsvarumärken, såväl externa som koncernens egna. De första butikerna och en digital marknadsplats öppnas först i Sverige.
 • AI och avancerad dataanalys – mycket bra resultat från pågående projekt.
 • Tre nya högautomatiserade logistikcentraler med väsentligt utökad kapacitet, effektivitet och snabbare ledtider tas i bruk under året.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd

”Modebranschens snabba förändring fortsätter. Som tidigare kommunicerats har starten på året varit tuff. 2018 är ett omställningsår för H&M-gruppen då vi accelererar vårt förändringsarbete för att kunna ta tillvara på de möjligheter som den snabba digitaliseringen skapar.

Den svaga försäljningen i det fjärde kvartalet, som delvis orsakades av obalanser i sortimentet för H&M-varumärket, gav ett stort reabehov under det första kvartalet. Den höga reanivån i kombination med ovanligt kallt vinterväder fick en negativ inverkan på försäljningen av vårvarorna. Under första kvartalet var H&M-gruppens försäljning i lokala valutor oförändrad.

Många av de pågående satsningarna vi genomför visar goda indikationer och resultat, även om de än så länge inte har implementerats i tillräckligt stor skala för att de ska få någon avgörande effekt på det sammantagna resultatet. Den svaga försäljningsutvecklingen i kombination med stora prisnedsättningar hade en stor negativ effekt på resultatet i det första kvartalet.

Vårt förändringsarbete fortsätter med full kraft inom följande prioriterade områden:

Utveckling av våra varumärken med fokus på H&M

 • Sortimentet - alltid ha den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet.
 • Fysiska butiker - utveckla nya koncept och nya format samtidigt som vi optimerar vår butiksportfölj.
 • Onlinebutiken – förbättras genom fler tester och snabbare utveckling.
 • ”Seamless” – fortsatt integration av den fysiska och digitala butiken för att kunden ska kunna röra sig friktionsfritt mellan kanalerna, bland annat genom snabbare och mer flexibla leveransalternativ och betalningar.

Accelerera våra ”key enablers”

 • Varuförsörjningskedjan ska bli snabbare, mer flexibel och effektiv.
 • Vi utökar våra satsningar inom avancerad dataanalys och AI.
 • Fortsatta investeringar i vår ”tech foundation” med skalbara och stabila plattformar, snabbare utveckling av olika kundapplikationer samt nya teknologier.

Addera tillväxt

 • Fortsatt digital expansion med befintliga varumärken till nya marknader samt med externa partners och sociala plattformar. Sortimentet breddas.
 • Nya butiker för befintliga varumärken med fokus på tillväxtmarknader för H&M-varumärket.
 • Vi utvecklar nya koncept och affärsmodeller.

God kostnadskontroll samt effektiviseringar

 • Med en god kostnadskontroll bedöms rörelsekostnaderna ha en fortsatt låg ökningstakt.
 • Pågående effektiviseringar med flera lovande initiativ inom inköp och produktion. Dessutom har den försvagade US-dollarn för närvarande en gynnsam påverkan på våra inköpskostnader.
 • Stor potential för minskade prisnedsättningskostnader i relation till omsättningen från 2019 och framåt.

Vi bedömer fortfarande att försäljningen för online och new business ska växa med över 25 procent under året och att H&M-gruppen når ett något bättre resultat för helåret 2018 jämfört med föregående år. Vi har det långsiktiga perspektivet, kunskapen och erfarenheten som krävs för att kunna navigera genom en tid som denna. Vi ser fram emot att berätta mer om H&M-gruppens fortsatta förändringsarbete som ska leda oss tillbaka till en bra tillväxt både försäljnings- och lönsamhetsmässigt.”

Kontakt
En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl 09.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och IR-chef Nils Vinge medverkar.

För inloggningsuppgifter vänligen registrera er på:

about.hm.com/sv/media/calendar/tremanadersrapport0.html

Registrering är möjlig fram till 27 mars kl 10.00. Efter kl 10.00 finns Nils Vinge tillgänglig på
08-796 52 50 samt via mail: nils.vinge@hm.com.

För bokning av intervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge i samband med tremånadersrapporten, vänligen kontakta:
Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör
Telefon: 08-796 39 08
E-post: stenvinkel@hm.com

 
 
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

106 38 Stockholm

Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com

Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 27 mars 2018 kl 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M finns tillgänglig på about.hm.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. I dagsläget har H&M-koncernen 45 onlinemarknader och mer än 4 700 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar