H & M Hennes & Mauritz AB Tremånadersrapport

Report this content

Första kvartalet (2018-12-01 — 2019-02-28)

 • H&M-koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till MSEK 51 015 (46 181) under första kvartalet. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 4 procent. Det pågående förändringsarbetet har bidragit till en fortsatt positiv försäljningsutveckling med mer fullprisförsäljning, lägre prisnedsättningar och ökade marknadsandelar på flertalet marknader.
 • Under kvartalet genomfördes en lyckad transition av onlineplattformen i Tyskland. För att säkerställa en smidig och väl genomförd transition hölls försäljningsaktiviteterna tillbaka lokalt vilket hade en dämpande effekt på försäljningen. Justerat för Tysklands online-försäljning i kvartalet var koncernens totala nettoförsäljningsökning 6 procent i lokala valutor.
 • Bruttoresultatet ökade med 11 procent till MSEK 25 526 (23 040), vilket motsvarar en bruttomarginal om 50,0 procent (49,9).
 • Som en följd av ett starkare kunderbjudande i kombination med pågående förbättringar inom inköp och logistik, minskade prisnedsättningarna i relation till omsättningen med cirka 1,5 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 1 043 (1 263).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 803 (1 372), motsvarande SEK 0:49 (0:83) per aktie. Föregående år påverkades resultatet efter skatt av en positiv engångseffekt om MSEK 399 till följd av den amerikanska skattereformen (Tax Cuts & Jobs Act).
 • Nettoomsättningen under perioden 1 mars 2019 – 27 mars 2019 ökade med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år.
 • H&M:s lojalitetsprogram har nu 35 miljoner medlemmar och inom kort lanseras en uppgraderad version.
 • H&M lanseras på Myntra och Jabong, Indiens största e-handelsplattformar, senare under 2019.
 • Online och de fysiska butikerna integreras alltmer samtidigt som den globala utrullningen av online fortsätter. Idag finns H&M online på 47 marknader och under 2019 tillkommer Mexiko samt även Egypten som öppnar via franchise.
 • Fortsatt optimering av butiksportföljen. För 2019 planerar H&M-koncernen ett nettotillskott om 175 nya butiker. Merparten av nya H&M-butiker kommer att öppnas på tillväxtmarknader samtidigt som antalet H&M-butiker i Europa planeras att minska med 50.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd
”Vårt pågående förändringsarbete har bidragit till starkare kollektioner med ökad fullprisförsäljning, lägre prisnedsättningar och ökade marknadsandelar. Vi hade en bra försäljningsutveckling både i butik och online på många marknader, till exempel i Sverige där vi växte med 11 procent, Storbritannien 8 procent, Polen 15 procent, Kina 16 procent och Indien 42 procent i lokal valuta.

I första kvartalet ökade koncernens försäljning med 10 procent, vilket i lokala valutor motsvarar en försäljningsökning om 4 procent.

Under kvartalet genomförde bolaget en lyckad transition av onlineplattformen i Tyskland. En av åtgärderna för att säkerställa en smidig och väl genomförd transition var att medvetet dra ner på försäljningsaktiviteterna i Tyskland, vilket hade en dämpande effekt på onlineförsäljningen. Justerat för Tysklands onlineförsäljning var koncernens totala nettoförsäljningsökning 6 procent i lokala valutor.

Nu är samtliga marknader på den nya onlineplattformen. För våra kunder på den tyska marknaden innebär det till exempel snabbare och flexiblare leveranser och en förbättrad integration mellan våra fysiska butiker och onlinebutiken.

Kvartalets vinst före skatt om MSEK 1 043 påverkades negativt av försäljningsbortfallet i Tyskland, men också av kostnader om cirka MSEK 250 kopplade främst till onlineplattforms-bytet i Tyskland samt fortsatta kostnader relaterade till genomförda och kommande transitioner av nya logistiksystem. Detta har kortsiktigt en negativ marginalpåverkan men kommer att ha en positiv påverkan på längre sikt då det kommer att medföra ett snabbare, flexiblare och mer effektivt produktflöde.

Vi ser att omställningsarbetet ger effekt och vi kommer att fortsätta detta arbete med full kraft inom våra strategiska fokusområden:

Skapa det bästa kunderbjudandet
Sortimentet – säkerställa bästa kombination av mode, kvalitet, pris och hållbarhet för samtliga varumärken.

Fysiska butiker – fortsatt utveckling av nya koncept och optimering av butiksportföljen.

Onlinebutikerna – förbättringar såsom snabbare och mer flexibla leveransalternativ och betalningar.

Fortsatt integration av våra fysiska butiker och onlinebutikerna för att höja kundupplevelsen.

Snabbt, effektivt och flexibelt produktflöde
Varuförsörjningskedjan ska bli ännu snabbare, mer flexibel och effektiv.

Satsningar inom avancerad dataanalys och AI.

Investeringar i infrastruktur – vår ”tech foundation”
Fortsatta investeringar i vår techinfrastruktur med skalbara och stabila plattformar som ger snabbare utveckling av olika kundapplikationer samt nya teknologier.

Addera tillväxt
Digital expansion till nya marknader. I år lanserar H&M-varumärket online i Mexiko och Egypten samt på Myntra och Jabong, Indiens största e-handelsplattformar.

Fysiska butiker - nettotillskott på cirka 175 netto för året. Fokus på tillväxtmarknader för H&M-varumärket.

Utveckla nya koncept och affärsmodeller.

Läs gärna mer om våra satsningar och vårt hållbarhetsarbete på nästa sida och på about.hm.com.

Modebranschens snabba förändring fortsätter och vi ser att vårt omställningsarbete går i rätt riktning även om det fortfarande finns många utmaningar och hårt arbete återstår. De framsteg vi har gjort inom våra strategiska fokusområden är ett kvitto på att vi är på rätt väg och därför fortsätter detta arbete med full kraft framåt och vi ser optimistiskt på framtiden för H&M-gruppen.”
   
  
Telefonkonferens i samband med tremånadersrapporten

Med anledning av publiceringen av tremånadersrapporten den 29 mars 2019 hålls en telefonkonferens på engelska för finansmarknad och media kl 09.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och IR-chef Nils Vinge medverkar.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på:

http://emea.directeventreg.com/registration/6756665

För bokning av intervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge i samband med tremånadersrapporten vänligen kontakta:

Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör
Telefon: 08-796 39 08
E-mail: stenvinkel@hm.com
     

Kontakt
Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 52 50
Karl-Johan Persson, vd    
08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef     08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220
  
  
Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 29 mars 2019 kl 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på about.hm.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 177 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar