H & M Hennes & Mauritz AB Tremånadersrapport

Report this content

Första kvartalet (1 december 2020 — 28 februari 2021)

 • H&M-gruppens nettoomsättning uppgick till MSEK 40 060 (54 948) under första kvartalet.
  I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 21 procent. Den andra vågen av pandemin ledde till omfattande restriktioner. Som mest var cirka 1 800 butiker, dvs cirka 36 procent av koncernens totala butiksantal, tillfälligt stängda. Onlineförsäljningen fortsatte att utvecklas mycket väl.

 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 19 057 (28 034), vilket motsvarar en bruttomarginal om 47,6 procent (51,0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -1 389 (2 504).

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK -1 070 (1 928), motsvarande SEK -0:65 (1:16) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 5 936 (6 837). Nettoskulden i förhållande till EBITDA exklusive IFRS 16 uppgick till -0,2 (0,1), dvs nettoskulden har vänts till nettokassa.

 • H&M-gruppen emitterade en hållbarhetslänkad obligation om MEUR 500 i syfte att finansiera bland annat en accelererad övergång till återvunnet material. Obligationen som övertecknades 7,6 gånger löper över 8,5 år till en kupongränta av 0,25 procent.

 • Försäljningen 1 – 28 mars 2021 ökade med 55 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2020.

 • Effektiviseringsprogrammet inom fakturahantering och betalningsprocesser har under första kvartalet frigjort drygt 3 miljarder SEK av de cirka 10 miljarder SEK som förväntas frigöras under 2021.

 • H&M:s kundlojalitetsprogram har nu över 120 miljoner medlemmar på 26 marknader.

 • H&M:s medlemmar kan nu få poäng för mer medvetna val, som till exempel att lämna in gamla kläder till H&M:s klädinsamling, välja klimatsmarta leveransalternativ, ta med sin egen påse och välja produkter i mer hållbara material.

 • H&M-gruppens hållbarhetsredovisning, Sustainability Performance Report 2020 publiceras idag på hmgroup.com.

 • I mars öppnades H&M online i Qatar via franchise och H&M har även lanserats framgångsrikt på e-handelsplattformen Zalora i Indonesien. I april fortsätter lanseringen av H&M på Zalora i Filippinerna, Malaysia och Singapore.

”Samtidigt som vi är ödmjuka inför den osäkerhet som fortsatt råder på grund av pandemin, är det fantastiskt roligt att se det stora intresset för våra kollektioner. Med ett väl positionerat kunderbjudande fortsätter vi vårt förändringsarbete med full kraft för att skapa långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt för H&M-gruppen”, säger Helena Helmersson, vd.

Kommentar av Helena Helmersson, vd

”Nu är det ett år sedan pandemin slog till med full kraft. Jag är djupt imponerad och stolt över alla kollegors fantastiska engagemang och kundfokus under en mycket utmanande tid. Även om mycket fortfarande handlar om att hantera de negativa effekterna av återkommande butiksstängningar, är det tydligt att kunderna uppskattar vårt erbjudande. När marknader har tillåtits öppna har butiks-försäljningen tagit fart samtidigt som onlineförsäljningen fortsatt att utvecklas mycket bra.

De förändringar som vi såg redan tidigare inom till exempel digitalisering och hållbarhet har skyndats på ytterligare av pandemin. Därför har vi ökat förändringstakten, och tack vare våra omfattande investeringar de senaste åren kan vi allt snabbare möta kundernas ändrade beteende och högre förväntningar.

Vi vill ge våra kunder oslagbart värde och vårt huvudfokus är fortsatt att utveckla H&M-gruppens unika varumärken för att erbjuda kollektioner med den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. Läs gärna mer om våra omfattande hållbarhetssatsningar och mål i vår senaste hållbarhetsredovisning som presenteras idag. Exempelvis accelererar vi övergången till återvunna material med ambitionen att göra hållbart mode tillgängligt för alla.

Våra digitala satsningar fortsätter tillsammans med utvecklingen av vårt fysiska butiksnät. Vi ser att kunderna både vill kunna känna, prova och se plaggen i verkligheten och använda digitala kanaler för att utforska mode, inspireras och handla. Ser vi framåt kommer vi att stärka samspelet ytterligare mellan kanalerna för att erbjuda kunderna den bästa upplevelsen hos alla våra varumärken.

Vår kundbas växer och ett exempel på det är den snabba ökningen av antalet medlemmar i H&M:s kundlojalitetsprogram. Samtidigt som vi är ödmjuka inför den osäkerhet som fortsatt råder på grund av pandemin, är det fantastiskt roligt att se kundernas stora intresse för våra kollektioner. Med ett väl positionerat kunderbjudande fortsätter vi vårt förändringsarbete med full kraft för att skapa långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt för H&M-gruppen.”

Kommunikation i samband med tremånadersrapport

Tremånadersrapporten, 1 december 2020 – 28 februari 2021, publiceras kl. 08.00 CEST den 31 mars 2021, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: http://emea.directeventreg.com/registration/8156159.

För bokning av intervjuer med vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge i samband med tremånadersrapporten den 31 mars 2021, vänligen kontakta:
Kristina Stenvinkel, telefon: 08-796 39 08, e-post: stenvinkel@hm.com.

 

Kontakt
Nils Vinge, IR-ansvarig            08-796 52 50
Helena Helmersson, vd  08-796 55 00 (växel)
Adam Karlsson, finanschef     08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-20 99 19, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com.

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 08.00 (CEST). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen finns tillgänglig på hmgroup.com.
 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-gruppen 53 onlinemarknader och cirka 4 950 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar