H & M Hennes & Mauritz AB Tremånadersrapport

Första kvartalet (2015-12-01 — 2016-02-29)

  • H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 9 procent i lokala valutor under första kvartalet. Omräknat till SEK ökade försäljningen inklusive moms med 8 procent till MSEK 50 624 (46 791). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 43 691 (40 276).
  • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 22 699 (22 213), vilket motsvarar en bruttomarginal om 52,0 procent (55,2).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 3 327 (4 723). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 2 545 (3 613), motsvarande SEK 1:54 (2:18) per aktie. Resultatet i kvartalet har påverkats negativt av väsentligt högre inköps-kostnader till följd av den dyrare US-dollarn samt av ökade prisnedsättningar.
  • Mycket tillfredsställande utveckling omsättnings- och resultatmässigt för H&M:s e-handel.
  • Sedan den 31 mars 2016 erbjuder H&M e-handel i ytterligare sju länder: Slovenien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg samt på Irland. Inom kort kommer H&M:s e-handel även att lanseras i Japan och senare under året i Grekland, Kanada samt Sydkorea. Totalt sett tillkommer 11 nya H&M-onlinemarknader under 2016 vilket innebär att H&M kommer att erbjuda onlineförsäljning på 34 marknader vid årets slut.
  • Koncernens försäljning inklusive moms i mars 2016 ökade med 2 procent i lokala valutor jämfört med samma månad föregående år. Den totala försäljningen under mars, april och maj bör ses ihop eftersom påsk- och vädereffekter under denna period kan vara jämförelsestörande för en enskild månad.
  • För räkenskapsåret 2015/2016 planerar H&M-koncernen ett nettotillskott om cirka 425 butiker. Störst expansion sker på befintliga marknader och nya planerade butiksmarknader är Nya Zeeland, Cypern och Puerto Rico.
  • Koncernens butik nummer 4 000 öppnas under april, vilket blir i Mall of India i New Delhi.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd
”Under första kvartalet uppgick försäljningen inklusive moms till nästan 51 miljarder kronor och resultatet före skatt till drygt 3,3 miljarder kronor. I lokala valutor ökade försäljningen med 9 procent vilket var något under vår plan. Detta ska jämföras med ett mycket bra första kvartal förra året då försäljningen ökade med 15 procent i lokala valutor och resultatet i SEK ökade med hela 35 procent.

Resultatet i första kvartalet i år har påverkats av en fortsatt mycket negativ US-dollar-effekt som fördyrat våra inköp samt av ökade prisnedsättningar till följd av att en större mängd vinterplagg fanns kvar efter den varma hösten. Den negativa dollareffekten kvarstår även för inköpen som är gjorda till andra kvartalet 2016, även om den negativa effekten successivt börjat minska i takt med att vi möter förra årets starka US-dollarkurs. Om dagens valutakurser står sig blir US-dollarns påverkan på inköps-kostnaderna för fjärde kvartalet neutral eller något positiv jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Vår starka expansion fortsätter, vi tar marknadsandelar och ser att vi kan växa i snabb takt med både butiker och online på befintliga och nya marknader under många år framöver. Vi ser fram emot vårens många öppningar, bland annat flaggskeppsbutiker i Sydafrika, Schweiz, Ungern och Indien. Sedan 2010 har vi fördubblat antalet butiker i koncernen och nu under april passerar vi ytterligare en milstolpe när vi öppnar butik nummer 4 000. Denna öppning sker i Mall of India, New Delhi – i Indien, där H&M har tagits emot mycket väl sedan de första butikerna öppnades förra året.

Sedan ett antal år tillbaka är vi inne i en intensiv investeringsfas med satsningar på nya varumärken och koncept samt inom IT och online. Investeringar i bland annat en ny onlineplattform har möjliggjort en snabb utrullning av H&M:s mycket lönsamma e-handel till allt fler marknader. Bara i år adderar vi 11 nya H&M-onlinemarknader: Irland, Kroatien, Slovenien, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Japan, Grekland, Kanada och Sydkorea vilket innebär att vi vid årets slut kommer att erbjuda H&M:s onlineförsäljning på 34 marknader och förberedelser pågår för fullt för en fortsatt utrullning till koncernens samtliga marknader.

Att vi som koncern också ska kunna erbjuda kunderna allt fler varumärken med olika identiteter är också en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att ytterligare stärka vår framtida marknadsposition. Våra nya varumärken – COS, & Other Stories, Monki, Weekday och Cheap Monday – utgör en allt viktigare del i koncernen och vi ser fram emot att lansera ytterligare varumärken längre fram.

Vi fortsätter även vårt ambitiösa arbete med hållbarhet som är en integrerad del i vårt kunderbjudande. I morgon, den 7 april, lanseras årets upplaga av den uppskattade kollektionen ”H&M Conscious Exclusive” i cirka 180 utvalda butiker och online. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete i ”H&M Conscious Actions Sustainability Report 2015” som finns på hm.com från och med den 14 april.”

Kontakt
Som tidigare meddelats utgår press- och telefonkonferenser i samband med publicering av Q1- och Q3-rapporterna. För att undvika eventuella telefonköer när rapporterna publiceras, finns möjlighet för finansmarknad och media att ringa till
Nils Vinge, IR-chef, som kommer att vara tillgänglig för frågor på en öppen telefonlinje mellan kl 09.00-10.00 dessa båda rapportdagar.

För inloggningsuppgifter till samtalet den 6 april, vänligen registrera er på hm.com, finansiell information, kalendariet, tremånadersrapport 2016. Telefonsamtalet kommer att hållas på engelska.

Efter kl 10.00 finns Nils Vinge tillgänglig på 08-796 52 50 samt via mail:
nils.vinge@hm.com

För bokning av intervjuer kontakta Kristina Stenvinkel, informationschef 08-796 39 08
stenvinkel@hm.com

Och för övriga frågor kontakta Kommunikation- och pressavdelningen: 08-796 53 00
mediarelations@hm.com
     

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 6 april 2016 klockan 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på www.hm.com.
    

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories samt H&M Home. I dag ingår drygt 3 900 butiker på 61 marknader inklusive franchisemarknader. 2015 uppgick omsättningen inklusive moms till 210 miljarder SEK och antalet anställda var drygt 148 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 51 onlinemarknader och cirka 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2019 uppgick nettoomsättningen till SEK 233 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 179 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar