H&M-gruppens försäljningsutveckling för första kvartalet och början av mars 2021

Report this content

H&M-gruppens nettoomsättning minskade med 21 procent i lokala valutor i det första kvartalet 2021, dvs under perioden 1 december 2020 till 28 februari 2021, jämfört med 1 december 2019 till 29 februari 2020. Omräknat till SEK uppgick koncernens nettoomsättning till MSEK 40 060* (54 948).

Försäljningsutvecklingen påverkades kraftigt av covid-19-situationen med omfattande restriktioner och som mest över 1 800 tillfälligt stängda butiker. Sedan början av februari har ett antal marknader successivt tillåtit återöppnande av butiker och vid slutet av kvartalet var cirka 1 300 butiker fortfarande tillfälligt stängda. Onlineförsäljningen har fortsatt att utvecklas mycket väl.

Sedan bland annat Tyskland, H&M-gruppens största marknad, började tillåta vissa butiker att återöppna uppgick antalet tillfälligt stängda butiker i koncernen den 13 mars till cirka 900. Försäljningen under perioden 1 till 13 mars i år ökade med 10 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2020.

* Beloppet är preliminärt och kan komma att avvika något från tremånadersrapporten, 1 december 2020 – 28 februari 2021, som publiceras den 31 mars 2021.

Se försäljningsutveckling under pandemin i bifogat dokument.

 

Kommunikation i samband med tremånadersrapporten
Tremånadersrapporten, 1 december 2020 – 28 februari 2021, publiceras kl. 08.00 CEST den 31 mars 2021, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: http://emea.directeventreg.com/registration/8156159.

För bokning av intervjuer med vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge i samband med tremånadersrapporten den 31 mars 2021, vänligen kontakta: Kristina Stenvinkel, telefon: 08-796 39 08, e-post: stenvinkel@hm.com.

Helena Helmersson, vd

 

Kontaktpersoner:

Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com
Media Relations 08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, föroffentliggörande den 15 mars 2021 kl. 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.

 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 52 onlinemarknader och cirka 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar