H&M-gruppens försäljningsutveckling för tredje kvartalet

Report this content

Nettoomsättningen ökade med 14 procent i lokala valutor i det tredje kvartalet 2021, dvs under perioden 1 juni 2021 till 31 augusti 2021, jämfört med motsvarande period 2020. Omräknat till SEK ökade nettoomsättningen med 9 procent till MSEK 55 585* (50 870).

H&M-gruppens starka återhämtning fortsätter med ökad fullprisförsäljning och god kostnadskontroll. Försäljnings-utvecklingen har fortsatt påverkats av den pågående pandemin med stora skillnader mellan marknaderna. Nedstängningar och restriktioner har fortsatt att dämpa utvecklingen i framförallt Asien. I takt med att restriktioner lättats upp har butiksförsäljningen tagit fart på många marknader samtidigt som onlineförsäljningen fortsatt att öka. Exklusive Asien och Oceanien var försäljningen i lokala valutor tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

I början av det tredje kvartalet var cirka 180 butiker tillfälligt stängda. De öppna butikerna har haft restriktioner gällande bland annat öppettider, antal kunder och butiksytor. Vid kvartalets utgång hade de flesta marknaderna i H&M-gruppen fortfarande kundtrafiksbegränsande restriktioner och cirka 100 butiker var tillfälligt stängda.

* Beloppet är preliminärt och kan komma att avvika något från niomånadersrapporten, 1 december 2020 – 31 augusti 2021, som publiceras den 30 september 2021.

Kommunikation i samband med niomånadersrapporten Niomånadersrapporten, 1 december 2020 – 31 augusti 2021, publiceras kl. 08.00 CEST den 30 september 2021, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: http://emea.directeventreg.com/registration/6370107.

För bokning av intervjuer med vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge i samband med niomånadersrapporten den 30 september 2021, vänligen kontakta: Kristina Stenvinkel, telefon: 08-796 39 08, stenvinkel@hm.com.

Helena Helmersson, vd

Kontakt:
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com
H&M Group Media Relations 08-796 53 00 groupmediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 september 2021 kl. 08.00 (CEST). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på hmgroup.com.

 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-gruppen 53 onlinemarknader och cirka 4 850 butiker på 75 marknader, inklusive franchisemarknader. 2020 uppgick nettoomsättningen till SEK 187 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 153 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.