H&M-gruppens försäljningsutveckling i andra kvartalet och början av juni 2020

H&M-gruppens nettoomsättning under det andra kvartalet dvs under perioden 1 mars 2020 till 31 maj 2020 minskade med 50 procent till MSEK 28 664* (57 474) jämfört med motsvarande period 2019. I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 50 procent. Onlineförsäljningen ökade med 36 procent i SEK och 32 procent i lokala valutor under samma period.

Försäljningsutvecklingen under det andra kvartalet har påverkats kraftigt av Covid-19-situationen. I de flesta länder har bolaget tillfälligt tvingats stänga butikerna och i mitten av april var cirka 80 procent av koncernens butiker tillfälligt stängda.

Sedan månadsskiftet april-maj har H&M-gruppen successivt återöppnat butiker på ett flertal marknader. Återöppnandet på respektive marknad anpassas efter olika lokala restriktioner. Återhämtningstakten avseende försäljningen varierar stort mellan de olika marknaderna. I dagsläget är cirka 900 butiker, det vill säga cirka 18 procent av koncernens 5 058 butiker, fortfarande tillfälligt stängda. Onlineförsäljningen är öppen på 48 av företagets 51 onlinemarknader.

H&M-gruppens totala försäljning under perioden 1 – 13 juni i år minskade med 30 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2019.

Se försäljning per vecka i bifogat dokument.

Sexmånadersrapporten
H&M-gruppen kommer i samband med sexmånadersrapporten, som publiceras den 26 juni 2020 kl 08.00 CEST, att ge en uppdaterad sammanfattning med anledning av Covid-19-situationen. Sexmånadersrapporten följs av en telefonkonferens kl 09.00 på engelska för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. För presentationsmaterial se hmgroup.com/investerare.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken:
http://emea.directeventreg.com/registration/4315578

För bokning av intervjuer med vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge i samband med sexmånadersrapporten den 26 juni 2020, vänligen kontakta: Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör, telefon: 08-796 39 08, e-post: stenvinkel@hm.com.

Helena Helmersson, vd

 

Kontaktpersoner:

Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com
Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör 08-796 39 08 stenvinkel@hm.com

* Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från sexmånadersrapporten, 1 december 2019 – 31 maj 2020, som publiceras den 26 juni 2020.

 

H&M-gruppens presstjänst, telefon: 08-796 53 00, e-post: groupmediarelations@hm.com

För mer information från H&M-gruppen samt pressbilder besök hmgroup.com/media. 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, föroffentliggörande den 15 juni 2020 kl. 08.00 (CEST). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på www.hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 51 onlinemarknader och mer än 5 000 butiker på 74 marknader, inklusive franchisemarknader. 2019 uppgick nettoomsättningen till SEK 233 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 179 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar