H&M-gruppens försäljningsutveckling i tredje kvartalet 2019

Report this content

I tredje kvartalet 2019, dvs. under perioden 1 juni 2019 till 31 augusti 2019, ökade H&M-gruppens nettoomsättning med 12 procent till MSEK 62 572 (55 821). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 8 procent.

Väl mottagna sommarkollektioner och ökade marknadsandelar visar att H&M-gruppen är på rätt väg med förändringsarbetet för att möta kundernas ständigt ökade förväntningar. Aktivitetsnivån i förändringsarbetet har varit fortsatt hög i tredje kvartalet.

Kommunikation i samband med niomånadersrapporten
Niomånadersrapporten för 2019, 1 december 2018 – 31 augusti 2019, publiceras kl. 08.00 den 3 oktober 2019. En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl. 09.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och IR-chef Nils Vinge medverkar. För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken:

http://emea.directeventreg.com/registration/1794716

För bokning av intervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge i samband med niomånadersrapporten den 3 oktober, vänligen kontakta: Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör, telefon: 08-796 39 08, e-post: stenvinkel@hm.com.

Karl-Johan Persson, vd

Kontaktpersoner:
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50 nils.vinge@hm.com

Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör 08-796 39 08 stenvinkel@hm.com

Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från niomånadersrapporten, 1 december 2018 – 31 augusti 2019, som publiceras den 3 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 08.00 (CEST). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns tillgänglig på www.hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 49 onlinemarknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchisemarknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar