H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I APRIL

I april månad 2008 minskade försäljningen i lokala valutor inklusive moms med 1 procent jämfört med samma månad föregående år. Det betydligt kallare vädret på flertalet marknader jämfört med april 2007 medförde en väsentligt sämre försäljning. När vårvärmen kom i början av maj bröts den negativa försäljningstrenden. Under de första två veckorna i maj har försäljningen varit mycket tillfredsställande. Omsättningsökning per månad i procent exkl. valutakursförändringar: 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 December 13 14(4) 16(5) 10(-1) Januari 5 15(5) 16(5) 17(3) Februari 6 11(2) 15(5) 24(10) Mars 20 0(-8) 29(17) 3(-8) April 15 9(1) 21(8) -1(-10) Maj 18 13(5) 10(-2) Juni 18 9(1) 17(5) Juli 12 11(2) 14(2) Augusti 17 15(5) 11(-1) September 7 9(0) 25(12) Oktober 10 12(3) 15(3) November 11 11(2) 14(1) Helår 13 11(2) 17(5) Siffran inom parentes visar försäljningsutvecklingen i jämförbara H&M- enheter. Som jämförbara enheter betraktas de butiker och distanshandelsländer som har varit i drift under minst ett verksamhetsår. H&M:s verksamhetsår sträcker sig från den 1 december till den 30 november. Totalt antal butiker per den 30 april 2008 uppgick till 1.560 jämfört med 1.407 föregående år. Maj månads försäljningsutveckling publiceras i samband med halvårsrapporten onsdagen den 18 juni 2008 kl 08.00. Rolf Eriksen, VD Kontaktperson: Nils Vinge, IR-chef 08-796 5250 Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från www.hm.com Informationen i denna försäljningsutveckling är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2008 kl 08.00 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar