H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JANUARI

I januari månad 2007 ökade försäljningen i lokala valutor inklusive moms med 16 procent jämfört med samma månad föregående år.

Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

December 11 13 14(4) 16(5)
Januari 14 5 15(5) 16(5)
Februari 13 6 11(2)
Mars 7 20 0(-8)
April 13 15 9(1)
Maj 7 18 13(5)
Juni 15 18 9(1)
Juli 14 12 11(2)
Augusti 15 17 15(5)
September 10 7 9(0)
Oktober 9 10 12(3)
November 24 11 11(2)

Helår 12 13 11(2)

Siffran inom parentes representerar försäljningsutvecklingen i jämförbara butiker. En butik är jämförbar om den har varit öppen och haft en oförändrad försäljningsyta under minst ett verksamhetsår. H&M:s verksamhetsår sträcker sig från den 1 december till den 30 november.

Totalt antal butiker per den 31 januari 2007 uppgick till 1.346 jämfört med 1.191 föregående år.

Februari månads försäljningsutveckling publiceras i samband med tremånadersrapporten onsdagen den 28 mars 2007 kl 08.00.

Rolf Eriksen, VD

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar