Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz AB:s årsstämma 2011

H & M Hennes & Mauritz AB höll på torsdagen den 28 april årsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 9:50 per aktie. Avstämningsdag är den 3 maj 2011. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 6 maj 2011.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010.

Samtliga styrelseledamöter omvaldes: Mia Brunell Livfors, Anders Dahlvig, Lottie Knutson,
Sussi Kvart, Bo Lundquist, Stefan Persson, Melker Schörling och Christian Sievert.
Styrelsen omfattar, liksom 2010, åtta stämmovalda styrelseledamöter.
Stefan Persson omvaldes till styrelseordförande.

Av de fackliga organisationerna sedan tidigare utsedda ordinarie ledamöter är Margareta Welinder och Agneta Ramberg. Suppleanter är Tina Jäderberg och Marie Björstedt.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att det totala styrelsearvodet ökar med 600 000 kronor till att uppgå till totalt 4 850 000 kronor. Styrelsearvodet fördelar sig enligt följande: 1 350 000 kronor till styrelsens ordförande, 450 000 kronor till stämmovald styrelseledamot, ledamöter i revisionsutskottet extra 100 000 kronor samt ordförande i revisionsutskottet extra 150 000 kronor.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen samt valde ledamöterna för valberedningen fram till dess ny valberedning utsetts. Valberedningens ledamöter är Stefan Persson, Lottie Tham, Liselott Ledin representerande Alecta,
Jan Andersson representerande Swedbank Robur Fonder samt Anders Oscarsson representerande AMF och AMF Fonder.

Årsstämman godkände styrelsens förslag gällande ändring i bolagsordningen bland annat i syfte att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen som trädde i kraft den
1 november 2010 och den 1 januari 2011.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
 

Kontaktpersoner:
Nils Vinge, IR-ansvarig                                                    070-796 52 50
Kristina Stenvinkel, Informationschef                                070-796 54 40

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011 kl 17.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dagsläget ingår mer än 2 200 butiker på  40 marknader, inklusive franchisemarknader. 2010 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 126 966 och antalet anställda är fler än 87 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar