Publicering av H & M Hennes & Mauritz AB:s årsredovisning 2018

Report this content

H & M Hennes & Mauritz AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida about.hm.com. Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som har begärt det. Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor.

Kontaktpersoner:
Nils Vinge, IR-chef
Telefon: 08-796 5250

Kristina Stenvinkel, Kommunikationsdirektör
Telefon: 08-796 3908

 
Pressbilder och bakgrundsinformation för redaktionellt bruk kan laddas ner från about.hm.com

 
Denna information är sådan information som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2019 kl 08.05.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Taggar: