Bokslutskommuniké

Report this content

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) * Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Med jämförbara valutakurser var ökningen 14 procent . * Resultatet efter finansiella poster blev MSEK 8.629 (5.734), en ökning med 50 procent. * Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. * Omsättningen under fjärde kvartalet ökade med 13 procent (med jämför bara valutakurser 15 procent) och uppgick till MSEK 15.963 (14.172) inkl moms. * Fjärde kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 3.404 (2.356), en ökning med 44 procent. * Under 2003 planeras 110 butiker att öppnas, däribland tolv butiker på de nya marknaderna Polen, Tjeckien och Portugal. * Kontrakt undertecknade för fem butiker i Toronto, Kanada. Öppning under 2004. * Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 2:60 (1:75) per aktie och dessutom en bonusutdelning om SEK 3:40 per aktie, totalt SEK 6:- per aktie. Stockholm den 29 januari 2003 Styrelsen Kontaktpersoner: Carl-Henric Enhörning 08-796 5410 Leif Persson 08-796 1300 Rolf Eriksen, VD 08-796 5233 Växel 08-796 5500 Bakgrundsinformation om H&M samt pressbilder finns att tillgå på www.hm.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030128BIT01250/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030128BIT01250/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar