Försäljningsutveckling - juli

Report this content

H&M-koncernens försäljning ökade under juli månad 2002 med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar: 1999/2000 2000/2001 2001/2002 December 19 7 10 Januari 13 22 8 Februari 27 16 16 Mars 5 27 16 April 18 15 12 Maj 15 20 11 Juni 7 21 19 Juli 10 18 18 Augusti 3 26 September 22 34 Oktober 5 18 November 8 20 Helår 12 20 Augusti månads försäljningsutveckling publiceras tillsammans med niomånaders-rapporten torsdagen den 19 september 2002 kl 08.30. Rolf Eriksen VD Kontaktpersoner: Carl-Henric Enhörning 08-796 5410 Leif Persson 08-796 1300 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020814BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020814BIT00770/wkr0002.pdf

Dokument & länkar