Försäljningsutveckling Juni

H&M-koncernens försäljning ökade under juni månad 2003 med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar: 2000/01 2001/02 2002/03 December 7 10 16 Januari 22 8 18 Februari 16 16 10 Mars 27 16 8 April 15 12 12 Maj 20 11 9 Juni 21 19 8 Juli 18 18 Augusti 26 16 September 34 8 Oktober 18 26 November 20 14 Helår 20 14 Juli månads försäljningsutveckling publiceras fredagen den 15 augusti 2003 kl 08.30. Rolf Eriksen VD Kontaktpersoner: Carl-Henric Enhörning 08-796 5410 Leif Persson 08-796 1300 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030714BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20030714BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar