Analysguiden: Flyttar fram positionerna

Även om intäkterna inte blir så stora i närtid gör H&D Wireless betydande framsteg mot viktiga storkunder. Det gäller främst verkstadsindustrin där bolaget nu har sin största offert någonsin. På byggsidan sker en breddning från säkerhet till verktygs-övervakning. Övertagandet av MVV godkändes den 19 juli, vilket innebär att samgåendet kan ske och synergier börja förverkligas.

Begreppet Industri 4.0 introducerades för några år sedan i Tyskland och refererar till den fjärde industriella revolutionen. Genom att koppla ihop maskiner, delar och system så kan industriföretagen skapa intelligenta nätverk längs hela värde­kedjan som automatiskt samverkar och optimerar processer och flöden. Centralt för Industri 4.0 är internet anslutning (IoT) och digitalisering till exempel genom positionering (RTLS) av maskiner, varor och råvaror. Tillsammans utgör de kärnan för det som kallas industriell IoT (IIoT).

H&D Wireless, som arbetat med IoT i ett decennium, har vidare­utvecklat sig med ett positioneringssystem och en moln­baserad mjukvara. Dessa kan tillsammans anpassas för stöd och optimering av tillverknings- och verksamhetsprocesser med stora produktionsbesparingar (GEPS). H&D Wireless har en fördjupad dialog och pilotinstallationer med flera potentiella kunder som till exempel Scania och Skanska samt har fått en tilläggsorder av Keolis. Under andra kvartalet lade H&D Wireless sin största offert någonsin till ett svenskt storföretag inom verkstad.

H&D Wirelss fick in nyemsisionen om 26 miljoner kronor under kv2/2019. Den 19 juli slutfördes förvärvet av majoriteten i MVV Holding. Vi kommer i vår kassaflödes-värdering fram till en riktkurs på 6,5 kronor per aktie i vårt Bas-scenario jämfört med tidigare 6,1 kronor. Detta DCF-värde varierar från 1,8 kronor per aktie (tidigare 2,2 kronor) i Bear-scenariot till 9,4 kronor (tidigare 8,7 kronor) i Bull-scenariot. Förbättringen beror på att vi prgnosticerat något mindre negativa rörelseresultat 2019 och 2020 samt ett något lägre bedömt kapitalbehov (behov av nyemissioner).

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera