Analysguiden: Stora pengar i smart industri

Report this content

H&D Wireless har sålt över en miljon IoT RF-moduler sedan 2009. På senare tid har bolaget breddat sig med lösningar för industriell IoT (IIoT) där de riktar sig mot kunder inom tillverknings- och byggindustrin. Industriell IoT är en ny men mycket snabbt växande marknad där H&D Wireless satsar på att bli en nyckelspelare.

Begreppet Industri 4.0 introducerades för några år sedan i Tyskland och refererar till den fjärde industriella revolutionen. Genom att koppla ihop maskiner, delar och system så kan industriföretagen skapa intelligenta nätverk längs hela värde­kedjan som automatiskt samverkar och optimerar processer och flöden. Centralt för Industri 4.0 är internet anslutning (IoT) och digitalisering till exempel genom positionering (RTLS) av maskiner, varor och råvaror. Tillsammans utgör de kärnan för det som kallas industriell IoT (IIoT).

H&D Wireless, som framgångsrikt arbetat med IoT i ett decennium, har vidare­utvecklat sin produktportfölj med ett positioneringssystem och en moln­baserad mjukvara. Dessa kan tillsammans anpassas för stöd och optimering av tillverknings- och verksamhetsprocesser med stora produktionsbesparingar som följd (GEPS). Sedan en tid tillbaka har H&D Wireless en fördjupad dialog och pilotinstallationer med flera potentiella kunder som till exempel Scania, Skanska och Keolis.

H&D Wirelss genomför just nu en nyemission som ska inbringa 26 miljoner kronor. Likviden ska användas för att accelerera försäljningen av bolagets produkter och säkra kontrakt med nyckelkunder som Scania och Skanska. Vi kommer i vår kassaflödesvärdering fram till en riktkurs på 6,1 kronor per aktie i vårt Bas-scenario motsvarande 74 procent över teckningskursen, 3,5 kronor/unit, per nyemitterad aktie. Detta värde varierar från 2,2 kronor per aktie i det pessimistiska Bear-scenariot till 8,7 kronor i det optimistiska Bull-scenariot, där 3,5 kronor är en unit i pågående nyemission.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.