H&D Wireless får beställning till revolutionerande EU-projekt för artrosbehandling - ordervärde 5,5 MSEK

Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB har valts till IoT-partner i ett europeiskt forskningskonsortium som har som mål att kraftigt reducera folksjukdomen artros. H&D Wireless ska bidra med en Internet of Things-lösning (IoT) som bygger på företagets egenutvecklade plattform Griffin® IoT Cloud platform. Avtalet är värd 5,5 MSEK för H&D Wireless, varav hälften betalas ut vid projektstart i Q1 2019. Projektet är helfinansierat av EU.

Artros är en folksjukdom som drabbar cirka var fjärde svensk över 45 år och i medel 10% av befolkningen. Totalt i EU uppskattas att 40 miljoner är drabbade vilket beräknas fördubblas inom 10 år som följd av åldrande befolkning och ökad fetma. Marknaden för artros beräknas öka från 1,4 miljarder EUR 2016 till 3,1 miljarder EUR 2026 enligt GlobalData. Konsortiet som valt H&D Wireless lösning har åtta deltagande aktörer under ledning av ett av Europas mest välrenommerade universitet inom området. Utöver anpassning av Griffin-IoT plattformen för denna applikation bidrar H&D Wireless bland annat med radiokommunikationen för sensoravläsning och dosering , mobilapp för både doktor och patient och en säker molnplattform för tester och prototyper. Projektet kommer att genomföras inom affärsenheten LABS och är finansierat till 100%.

– Att vi blivit utvalda som partner i ett avancerat forskningsprojekt för ny sjukvård visar hur långt fram vi ligger inom IoT, men också att vår lösning är väldigt mångsidig. Griffin är en IoT-plattform som är flexibel och skalbar samt klarar att hantera mycket data på ett säkert sätt och med detta projekt tar vi ett steg framåt för att hjälpa till att digitalisera sjukvården, säger Pär Bergsten, vd för H&D Wireless.

Projektet startar i januari 2019 och löper till december 2022. Mer detaljerad information kring projektet och partners planeras offentliggöras under februari 2019.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 14 januari 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless AB

Pär Bergsten, CEO.
tel +46-708-274557
, +46-8-551 18 460
Email: investors@hd-wireless.se or
sales@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com 

Om H&D Wireless:
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® IoT platform samt GEPS™. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterad på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Advisor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar