H&D Wireless presenterar sitt första förvärv.

Nasdaq First North-listade H&D Wireless har köpt motsvarande 52,85% av aktierna i MVV Holding AB från KUREN AB för ca 4.1MSEK. MVV Holding AB säljer produkter och tjänster inom fordonsindustrin där bolagens erbjudanden kompletterar varandra väl och förväntas ge goda synergier. MVV Holding AB redovisar en försäljning på 39MSEK 2018.  Övriga aktieägare i MVV Holding AB kommer att erbjudas samma villkor. Betalning sker med utgivande av nya aktier i H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) genom en s.k. apportemission, vilket förväntas innebära en utspädning på 6,7%.

Förvärvet är villkorat av att extra bolagsstämma i H&D Wireless ger styrelsen ett bemyndigande att emittera de aktier som ska erläggas som vederlag i förvärvet.


Förvärvet

H&D Wireless har tecknat ett villkorat avtal om att förvärva KUREN ABs (org.nr 556464–6510) , samtliga aktier i MVV. KUREN AB ägs av Sören Gustafsson, VD i MVV och huvudägare i Kuren AB. Kuren AB äger 2 487 868 B-aktier samt 50 000 A-aktier, motsvarande totalt 48,77 procent av aktiekapitalet respektive 52,85 procent av röstetalet i MVV. Förvärvet är villkorat av att extra bolagsstämma i H&D Wireless ger styrelsen ett bemyndigande att emittera de aktier som ska erläggas som vederlag i förvärvet.

MVV grundades 1990 och har sedan starten levererat kvalificerade produkter och tjänster inom i första hand effektiva industrialiseringsprocesser. Bolaget är en nischad leverantör med fokus på globala kunder, i första hand verksamma inom automotive. Bland bolagets kunder kan nämnas Volvo AB, Volvo Car Corporation AB, Parker Hannifin AB, Borg Warner AB och Nevs AB. Bolagets molnbaserade plattform Casat levereras i samarbete med Oracle och kan därigenom säkerställa access och support globalt. Plattformen Casat kan även erbjudas lokalt genom Oracle on premises. Bolaget är Gold Partner i Oracles partnernätverk OPN med över 100 000 partners. I en vetenskaplig studie genomförd av forskare på Chalmers som utser plattformen och arbetssättet som plattformen medför till ”State of the art”. Vidare kan nämnas att bolaget och dess medarbetare erhöll Monteringsforums pris 2017 för samarbetet med Volvo Penta AB.

Den huvudsakliga omsättningen har historiskt kommit från konsultverksamheten, MVV International, men MVV står nu redo att lansera de egna produkterna på en bredare basis. MVV ITs produkt, Casat™, för manufacturing execution system beräknas komma att erbjudas marknaden via global partner i framtiden. Inom MVV Industry Lab AB har genom samarbete med Universal Robots man möjligheten att erbjuda testutrustning för Collaborativa robotenheter. Konceptet kallas för MVV Collaborative concept. De kan användas i en monteringslina eller enskilda stationer för maskinförsörjning. De första leveranserna har sett till Volvo Cars som nu börjat använda dom i sin training anläggning.

Synergier mellan bolagen HDW och MVV

Synergierna för HDW blir dels att få kanaler för försäljning och tekniskt stöd för sitt GEPS system hos de kunder där MVV är aktiva och i många fall är godkända som direktleverantörer. Vidare så ser båda bolagen synergier i produkterbjudandet där MVV har en mjukvaruprodukt, Casat™, för monteringslinan och HDW har ett positioneringssystem GEPS™ för hantering av materialet till monteringslinan och de två systemen kan dra stor nytta av realtidsinformationen mellan varandra och kan även till en del kunder erbjudas som ett paket på sikt. De två verksamheterna ser också en tydlig möjlighet med en gemensam produktplan för tillverkande industri som har stor potential att möta många av de frågeställningar som svensk och europeisk industri har framför sig där man nu sätter in stora resurser för att digitalisera och effektivisera, dvs som allmänt benämns Industry 4.0 och Smart Factory.

  • MVVs konsulttjänster inom MVV International kommer att tillföra både omsättning och vinst till HDW koncernen.
  • MVV och HDW har samma kundbas men konkurrerar inte utan produkterna kompletterar varandra. MCCs produkt för MES inom MVV IT fokuserar på själva monteringsprocessen medan HDWs fokuserar på materialflödet till monteringsprocessen, därav finns det stora synergier både som kombinerat produkterbjudande, marknadsmässigt och säljmässigt. MVVs produkt för MES, Casat 4.0, som släpps 2019 beräknas tillföra en betydande omsättningsökning från 2020.
  • MVV Labs verksamheten har lämnat sin utvecklingsfas och kliver fr.o.m 2019 och framåt in i en kommersialiseringsfas, med potentiellt ökade intäkter över tiden.
  • Förvärvet beräknas ge en utspädning på 6,7% för existerande aktieägare.

Köpeskilling

H&D Wireless har betalat 4,1MSEK för KUREN AB hela innehav i MVV Holding. Det innebär ett pris 1,61 SEK per MVV aktie vilket är en budpremie om 53% (genomsnittskurs sedan 2/7 2018) och innebär ett marketcap på 8,3 MSEK på hela MVV Holding AB. Total skall Bolaget erlägga 961 404 nyemitterade aktier av serie B till KUREN AB. Köpeskillingen motsvarar att för 2,639752 MVV aktier erhåller man 1 HDW aktie som en fast kvot.

Bolaget kommer kalla till en extra stämma för att ge mandat till styrelsen att genomföra köpet med betalning med nyemitterade aktier i budgivarens bolag värderade till 4,25 SEK per aktie (genomsnittskurs sedan 2/7 2018). Förvärvet är villkorat av att sådant mandat erhålles vid extrastämman. Om extra bolagsstämman beviljar styrelsen angivet mandat kommer Bolaget därefter att erbjuda övriga aktieägare samma villkor på grund av budplikten. Bolaget kommer att påbörja en process för att ta fram ett erbjudande inom 6 veckor till övriga aktieägare

Bolagets avsikt är att förvärva samtliga aktier för att därefter avnotera målbolagets aktie från NGMs handelsplats. H&D Wireless har erhållit besked från budgivarens huvudägare (som äger mer än 57% röster) att de kommer att rösta för detta erbjudande på extra bolagsstämma.  

Citat av Pär Bergsten

”Jag är mycket glad över att kunna göra gemensam sak med MVV som har en stark bakgrund, kompetens och existerande affärer inom många av de kunder som vi ser som våra målkunder. Vi ser också stora möjligheter att skapa nya affärer där respektive produkter integreras och kan ge ett bredare erbjudande.”


Citat av Sören Gustafsson

MVV ser ett snabbt växande behov av bredare kompetenser inom IoT och relaterade tjänster inom tillverkningsindustrin. H&D Wireless har kunnat visa oss på tydliga samordningsvinster mellan bolagen vilket enligt min bedömning är nödvändigt för båda bolagen. Vi ser därför fram mot att snabbt kunna utforma en gemensam strategi för att skapa en stark position i ett snabbt växande segment.”

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 28 februari 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless AB

Pär Bergsten, CEO.
tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460
Email: investors@hd-wireless.se or sales@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com

MVV Holdings AB
Sören Gustafsson, VD
Tel:9797979 or email: sg@mvvinternational.com
Web: www.mvvinternational.com

Om H&D Wireless 
H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® IoT plattform samt GEPS™. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterad på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Advisor. www.fnca.se FNCA +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se 

Om MVV Holding
MVV was founded in 1990 with industrial engineering as its core competence. The 90’s was marked by outsourced production, driven primarily by a high cost situation in Sweden. The legacy of the early 90s has never left us. Our operations will contribute to increased productivity in everything we do. It is easy to understand that our industrial engineers in the field strive for continuous improvement of our customers’ productivity, we let the concept of productivity be our guiding principle in everything. Our recruitment processes must be quick, efficient and accurate. Our products should be simple, efficient and cost-effective. Our education programs focus on productivity and the teaching itself is carried out with optimal content so that the student learns quickly and efficiently. https://mvvinternational.com/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar