H&D Wireless Sweden Holding AB (publ):s Bokslutskommuniké för 2017 samt delårsrapport för det fjärde kvartalet 2017.

H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) redovisar sin första kvartalsrapport efter förvärvet av H&D Wireless Sweden AB den 28 juni 2017. H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) intäkter ökade med 0,3 MSEK jämfört med tredje kvartalet 2017 samtidigt som efterfrågan på system för positionering och övervakning av utrustning och materialflöden ökar.

Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2017:

 • Rörelsens intäkter ökade med 0,3 MSEK jämfört med kvartal 3 2017, i huvudsak på grund av försäljning av modulen HDG 205 till befintlig kund verksam inom internet-radio samt pilotprojekt för inomhuspositionering där ett gemensamt projekt med Vinnova ingår.
 • Rörelsens kostnader ökade med 1,1 MSEK jämfört med kvartal 3 2017, i huvudsak på grund av utrangering av ett utvecklingsprojekt, ökade investeringar i R&D och försäljningsinsatser av GEPS™ plattform och pilotprojekt, nedskrivning av äldre komponenter i lager samt kostnader hänförliga till noteringen av aktie B på Nasdaq First North. Rörelseresultatet blev 0,8 MSEK sämre än kvartal 3 2017 av dessa anledningar.
 • Bolaget genomförde en nyemission om 24 MSEK som blev kraftigt övertecknad. Aktien tecknades för 170 procent av de aktier som var tillgängliga i emissionen där existerande aktieägare hade företräde. Totalt tillfördes likvida medel om 24,0 MSEK i företrädesemissionen samt 2,4 MSEK i en riktad emission för övertilldelning.
 • Bolaget erhöll ett innovationsstöd på 0,5 MSEK från Vinnova. Medlen ska användas för att undersöka olika företagsbehov och nyttan av H&D Wireless industriella IoT-lösning GEPS för trådlös realtidsspårning (RTLS) av returbara transportemballage (RTP).
 • Bolaget godkänns för notering på Nasdaq First North med första dag för handel den 22 december. 
   

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget skrev avtal med Europas största nöjescenter inomhus, Exploria. Det 20 000 kvadratmeter stora upplevelsecentret blir nu H&D Wireless första kund till positioneringstjänsten inom det snabbt växande IoT-segmentet inomhuspositionering genom ett 2-års avtal.
 • Bolaget inledde ett pilotprojekt med den europeiska uthyrningskoncernen Cramo. Projektet omfattar positionering av Cramos uthyrningsprodukter, inom en depå, och pågår i fyra månader med start hösten 2017 och kommer därefter att utvärderas.
 • Bolaget skrev ett distributionsavtal med Macnica Europe, del av Macnica Inc från Japan som är med på topp 10 av komponentdistributörer i världen, där nu bolagets nya generation wireless-moduler kommer erbjudas, vilket tillhör affärsområde Connectivity.
 • Bolaget erhöll en volymorder från marknadsledande kund för modul till internet-radio. H&D Wireless tillhandahåller HDG205 Wi-Fi SIP-modul inklusive design tjänster och support till det tilldelade ODM-företaget, TQ Group. 
   

Händelser efter kvartalets utgång

 • Bolaget annonserar ny modul, SPB228 WLAN på mässa i Las Vegas och erhåller bolagets första strategiska order på denna modul.
 • Bolaget skriver ett treårsavtal med MSC Technology om lagerhållning och leverans av HDG205/HDG200 moduler värt 3,4MSEK.
 • Scania utvärderar GEPS i sin SmartFactory LAB vilket godkänns efter 6 månaders test och bolaget är nu inbjudna att offerera sina tjänster till pilotprojekt i Scanias fabriker.

Framtidsutsikter
Bolagets planer för 2018 är att vi ska bli en strategisk samarbetspartner med stöd av vår egenutvecklade IoT och RTLS-plattform GEPS™ och leverera teknik, kompetens och helhetslösningar till företag som vill digitalisera och automatisera sina affärsprocesser i syfte att stärka sin konkurrenskraft. Vår ambition är att avtala några av pågående pilotprojekt för produktion troligen i slutet på 2018 eller under 2019. Avseende den nya generationen moduler så har prototyper börjat att skeppats och ett flertal design-Inns har rapporterats med kunder som kommer att gå i volymproduktion under 2018.

Kommande rapporttillfällen:

 • 5 april 2018: Årsredovisningen 2017.
 • 27 april 2018: Delårsrapport januari -mars 2018.

Bokslutskommunikén kan fås på http://www.hd-wireless.com/investors/reports/

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 den 23 februari 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Bergsten, VD, H&D Wireless
Tel: 08-551 184 60
E-post: par.bergsten@hd-wireless.se

Webb: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:
H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS) molnplattformar. Företagets IoT-molnplattform Griffin är en end-to-end systemlösning och består av trådlösa moduler, molntjänster och smart phone-applikationer för smarta hem och företag. Sedan 2016 erbjuder bolaget Griffin Enterprise Positioning System (GEPS™) som en molntjänst för inomhuspositionering av fysiska saker i företagens affärsprocesser. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2Mlösningar över hela världen. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Företaget har tagit in närmare 70 miljoner i kapitaltillskott 2016-2017 för att investera i utveckling av lösningar för digitalisering av industrin, allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar