Sammanfattning av andra kvartalet 2018

H & D Wireless har på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositionering för Industri 4.0 i Sverige med bland annat två stora verkstadsbolag i Sverige inför deras digitalisering och vidare börjat att leverera volymproduktion av nya wireless moduler efter en kraftig ökning av design-Ins hos IoT kunder, från 0 till 25 stycken på nio månader.

 • Erhåller strategisk pilotorder av GEPS, HDW RTLS+IoT-lösning, som ska övervaka materialflöde hos ytterligare en stor fordonstillverkare.
 • Första produktionsordern för SPB228 från det norska företaget No-Isolation. Avtal om första serien för Av2 samt Komp värt 0,8 MSEK.
 • Scania beställer fortsatt drift och leveranser av nya funktioner till sin konceptfabrik Smart Factory på KTH i Södertälje med GEPS.
 • Erhåller tre order av bolagets SPB228 WLAN + Bluetooth-modul. Beställningarna kommer från tre olika kunder som ska använda modulerna till deras respektive förproduktion.
 • Startar volymproduktion av SPB228 samt en ny batch av de äldre HDG200/HDG205.
 • Första handelsdag för teckningsoption TO 1 B var torsdag den 31 maj 2018.
 • Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler den 25 april 2018. Totalt var 24 625 662 röster av 35 577 191 (70,05%) närvarande.
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (f.g kvartal 2,6 MSEK).
 • Periodens resultat -8,2 MSEK (f.g. kvartal -7,5 MSEK) vilket motsvarar ett resultat per aktie om -0,46kr (f.g. kvartal -0,46 kr).
     

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Meddelar att styrelsen har beslutat att föreslå en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om 37MSEK i syfte att finansiera implementeringen av pågående pilotprojekt av bolagets egenutvecklade system, GEPS, hos strategiska kunder.
    

Denna information är sådan information som Hitech & Development Wireless är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2018, kl. 08.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless, Investors relations
Telefon: + 46-8-551 18 460
e-post: investors@hd-wireless.com
Webb: www.hd-wireless.com
   

Om H&D Wireless
H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering av industrin, allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Taggar: