Sammanfattning av första kvartalet 2018

Report this content

H & D Wireless har inlett året starkt med visat stort kundintresse för både gamla och nya moduler i den traditionella affären samt start av pilotprojekt inom den nya affären för RTLS-system.

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,6 MSEK (f.g. kvartal 0,3 MSEK).
  • Annonserar SPB228 WLAN och Bluetooth kombinerad modul på CES, Las Vegas och erhåller strategisk order till två utvecklingsprojekt i Tyskland.
  • Skriver avtal värt 3,4 MSEK om lager- och logistik med MSC Technologies för modulerna HDG 200 samt HDG 205 vilka släpptes 2014 och adresserar marknaden för smarta hem och industri 4.0 för större företag.
  • Scania AB (publ) utvärderar H&D Wireless RTLS system i sitt smartfactory Lab med positivt utfall.
  • Annonserar GEPS Raven taggar på Mobile World Congress i Barcelona vilket adderar utomhuspositionering till den befintliga inomhuspositioneringen i H&D Wireless GEPS (Griffin Enterprise Positioning Services) tjänsteerbjudande.
  • Periodens resultat förbättrades till -7,5 MSEK (f.g. kvartal -8,7 MSEK) vilket motsvarar ett resultat per aktie om -0,46kr (f.g. kvartal -0,59 kr).

Denna information är sådan information som Hitech & Development Wireless är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2018, kl. 08.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless, Investors relations
Telefon: + 46-8-551 18 460
e-post: investors@hd-wireless.se
Webb: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless
H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering av industrin, allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser. 

Taggar: