1 miljon euro till fem innovationer som kan revolutionera modeindustrin

Kläder av citrusrester, en mikroorganism som återvinner polyester och en online-marknad för överbliven textil är tre av de fem innovationer som vann Global Change Award 2015. Tävlingen syftar till att på ett tidigt stadium sporra innovationer som kan skynda på skiftet från en linjär till en cirkulär modeindustri, med målet att skydda planeten och den miljö vi lever i. Den 1 september öppnar stiftelsen H&M Foundation den andra omgången av Global Change Award där fem vinnare delar på 1 miljon euro. I år kan man tävla i tre kategorier och expertpanelen har utökats med nya tunga namn.

Till första omgången av Global Change Award, som initierades 2015 av H&M Foundation, kom över 2 700 tävlingsbidrag in från 112 länder. Hur anslaget på 1 miljon euro skulle fördelas mellan de fem vinnarna fick allmänheten avgöra i en online-omröstning på www.globalchangeaward.com.

– Efter att ha sett så många innovationer med potential att förändra modeindustrin, är vi väldigt förväntansfulla inför nästa omgång av Global Change Award. Vi har också äran att välkomna några nya medlemmar till expertpanelen, däribland Dame Ellen MacArthur, som förutom ett rekord i ensamsegling 2005, har en enorm kunskap om övergången till en cirkulär ekonomi, säger Karl-Johan Persson, styrelsemedlem i H&M Foundation och vd för H&M.

Att göra modeindustrin cirkulär handlar om mycket mer än återvinning. För att uppmuntra idéer i ett så brett spektrum som möjligt kan man i år tävla i tre kategorier. I kategorin Cirkulära affärsmodeller ingår idéer om hur man kan återanvända, reparera, dela, eller förlänga livet på en produkt. Kategorin Cirkulära material eftersöker idéer om nya material, återvinningsteknologier, lädersubstitut etc och inom kategorin Cirkulära processer är målet att hitta nya metoder kring exempelvis kemikalier, vatten och färgning liksom 3D-printing och produktion som styrs av efterfrågan.

– Genom att uppmuntra innovatörer att utveckla positiva lösningar är Global Change Award ett utmärkt exempel på initiativ som behövs för att åstadkomma en förändring och hjälpa modeindustrin att bli cirkulär. Jag är ivrig att påbörja arbetet i expertpanelen för att hitta fem nya innovationer som kan vara avgörande för industrins framtid, säger Dame Ellen MacArthur, grundare och ordförande i Ellen MacArthur Foundation. 

Andra medlemmar i den expertpanel som ska hjälpa till att välja ut de bästa innovationerna i Global Change Award 2016 är Amber Valletta, Ellis Rubinstein, Rebecca Earley, Franca Sozzani, David Roberts, Lewis Perkins, Vikram Widge och Johan L. Kuylenstierna. Förutom stipendiet får vinnarna tillgång till en ettårig innovationsaccelerator som drivs av H&M Foundation i samarbete med Accenture och KTH Innovation. Programmet skräddarsys för att innovationerna så snabbt som möjligt ska kunna stå på egna ben, och för att maximera deras positiva påverkan på industrin.

Global Change Award tar sig an en av de största utmaningarna som modeindustrin står inför idag: att producera mode för en växande befolkning och samtidigt förbättra dess inverkan på miljön. H&M Foundation skapade tävlingen för att skynda på den processen för hela modeindustrin, och därför gör varken stiftelsen H&M Foundation eller modeföretaget H&M anspråk på vare sig immateriellt eller materiellt ägande i innovationerna.
 
Information om Global Change Award och pressmaterial finns på www.globalchangeaward.com.
 
En faktafolder om tävlingen finns här:
http://issuu.com/globalchangeaward/docs/laying_the_ground_for_future_heroes
 
INFORMATION TILL REDAKTIONEN
 
EXPERTPANEL 
Rebecca Earley: Professor i hållbara textilier på University of the Arts London och chef för universitets Textile Futures Research Centre
Johan L. Kuylenstierna: Chef för Stockholm Environment Institute (Ny)
Dame Ellen MacArthur: Grundare och ordförande i Ellen MacArthur Foundation (Ny)
Lewis Perkins: Ordförande, Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Ny)
David Roberts: Grundare av Exponential Leadership, Ordförande i 1Qbit Information Technologies Inc. (Ny)
Ellis Rubinstein: Ordförande och vd, The New York Academy of Sciences
Franca Sozzani: Chefredaktör för Vogue Italia 
Vikram Widge: Chef för Climate and Carbon Finance på World Bank Group (Ny)
Amber Valletta: Supermodell, skådespelare och hållbarhetsförespråkare
 
NYCKELDATUM
2016-09-01 – 2016-10-31   Tävlingsbidrag tas emot på www.globalchangeaward.com          
2016-11-01 – 2017-03-27   Expertpanelen väljer fem vinnare           
2017-03-27 – 2017-04-02   Allmän omröstning på www.globalchangeaward.com
2017-04-05                       Grand Award-ceremoni i Stockholm
2017-04-06 – 2018-04-06   Ettårig innovationsaccelerator

UPPDATERING GLOBAL CHANGE AWARD-VINNARNA 2015
Vinnarna från Global Change Award 2015 genomgår just nu sin ettåriga innovationsaccelerator och gör stora framsteg. Korta filmer finns på vår Youtubekanal

Från gammal bomull till ny – omvandling av bomullsavfall till ny textil (FINLAND) 
Har genomfört lyckade tester med det nya lösningsmedlet vilket var kritiskt för att ytterligare kunna skala upp processen. Har börjat utveckla en prototyp-produkt av bomullsavfall.
Polyesterslukaren – användning av mikroorganismer för att återvinna textilavfall av polyester (USA)
Har hittat samarbeten med stora polyesterproducenter och kemiföretag för att kunna testa tekniken och förbättra kostnadseffektiviteten i förhållande till petroleumbaserad ny polyester.
100 procent citrus – att skapa nya textilier av biprodukter från citrusjuiceproduktion (ITALIEN)
Har utökat sitt forsknings- och utvecklingsteam med nyckelkompetenser. Samarbetar nu med stora varumärken för att bedöma hur fiberns kvalitet håller för storskaliga kommersiella samarbeten.
E-marknad för överbliven textil – en marknadsplats för industriell upparbetning av textilrester (ESTLAND)
Har utvecklat en prototyp för att bevisa konceptets värde för både varumärken och fabriker. Lanserade två piloter i Kina i juni 2016.
Odling av textilfiber under vatten – användning av alger för att göra förnybara textilier (NEDERLÄNDERNA)
Blev inbjudna av Nanjings lokala regering till City Expo för att fortsätta samtalen om att lansera ett pilotprojekt i Kina. Det gemensamma målet är att hitta en testplats för algprojektet så att en försörjningskedja i miniatyr kan visas upp 2017. 

SOCIALA MEDIER 
Facebook: Global Change Award, Twitter: @glblchangeaward, Instagram: @globalchangeaward
Hashtags: #gca2016, #HMFoundation
YouTube-kanal: youtube.com/channel/UCnO-mFsN63PuuYzI0XgIR1A

Vid frågor, kontakta:

Malin Björne, PR & kommunikationsansvarig, H&M Foundation     
Mobil: 46 (0)70 796 39 75
E-post: malin.bjorne@hm.com

H&M Foundation är en ideell och global stiftelse privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i modeföretaget H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor vilket leder till positiv långvarig förändring. Genom partnerskap med kunniga organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom fyra områden; Utbildning, Rent vatten, Stärka kvinnor och Skydda planeten. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1, 1 miljard kronor till stiftelsen. För mer information besök: hm.com/hmfoundation

Taggar:

Om oss

H&M Foundation är en icke-vinstdrivande global stiftelse, privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i H&M-gruppen. Stiftelsens mål är att driva långsiktig, positiv förändring och förbättra levnadsvillkor genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer. Genom partnerskap med organisationer runt om i världen, har H&M Foundation som mål att driva på de framsteg som krävs för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030. Stiftelsen fokuserar på fyra områden: utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,5 miljarder kronor till stiftelsen. Besök hmfoundation.com och följ @hmfoundation på Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube.

Prenumerera

Snabbfakta

Global Change Award är en innovationstävling som startades 2015 av H&M Foundation. Tävlingen fungerar som en katalysator för innovationer som kan skynda på skiftet från en linjär till en cirkulär modeindustri, med målet att skydda planeten och miljön vi lever i. En expertpanel väljer årligen ut fem idéer som får dela på ett stipendium om 1 miljon euro och en skräddarsydd, ettårig innovationsaccelerator med H&M Foundation, Accenture och KTH. Den globala allmänheten bjuds in att distribuera anslaget om 1 miljon euro mellan de fem innovationerna genom en online-omröstning. Resultatet i omröstningen avslöjas vid en ceremoni i Stockholm i april 2017. Global Change Award är en av världens största tävlingar för innovationer på ett tidigt stadium, och den första tävlingen av sitt slag inom modeindustrin. H&M Foundation finansieras privat av familjen Stefan Persson, grundare och huvudägare i H&M. Sedan 2013 har familjen donerat 1,1 miljarder kronor. Mer information finns på www.globalchangeaward.com.
Twittra det här

Citat

Efter att ha sett så många innovationer med potential att förändra modeindustrin, är vi väldigt förväntansfulla inför nästa omgång av Global Change Award. Vi har också äran att välkomna några nya medlemmar till expertpanelen, däribland Dame Ellen MacArthur, som förutom ett rekord i ensamsegling 2005, har en enorm kunskap om övergången till en cirkulär ekonomi.
Karl-Johan Persson, styrelsemedlem i H&M Foundation och vd för H&M.
Genom att uppmuntra innovatörer att utveckla positiva lösningar är Global Change Award ett utmärkt exempel på initiativ som behövs för att åstadkomma en förändring och hjälpa modeindustrin att bli cirkulär. Jag är ivrig att påbörja arbetet i expertpanelen för att hitta fem nya innovationer som kan vara avgörande för industrins framtid.
Dame Ellen MacArthur, grundare och ordförande i Ellen MacArthur Foundation.