H&M Conscious Foundation ger 1 miljon euro till banbrytande idéer som kan sluta modets kretslopp

Den 25 augusti lanserar H&M Conscious Foundation Global Change Award – en av världens största tävlingar för tidiga innovationer och den första i sitt slag inom modeindustrin. Målet är att identifiera och stötta banbrytande idéer som bidrar till att sluta kretsloppet inom modeindustrin och därigenom skydda jordens naturresurser.

Fem vinnare, utvalda av en internationell expertjury får dela på ett anslag på 1 miljon euro och en skräddarsydd innovationsaccelerator under ett år. Genom en onlineomröstning kommer allmänheten att bjudas in att fördela hälften av det totala anslaget mellan idéerna. Resultatet, vinnarna och deras idéer kommer att presenteras under en prisceremoni i Stockholm i februari 2016.

”Drastiska förändringar behövs för att skydda jordens klimat, ekosystem och naturresurser - för vår egen framtid. Vi har redan idag mycket av den kunskap och teknik som behövs för att lyckas. Som en stor konsumentsektor spelar modeindustrin en nyckelroll i en hållbar framtid och jag ser Global Change Award som ett viktigt initiativ i den här förändringen”, säger Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre, professor i Miljövetenskap med fokus på vattenresurser och global hållbarhet på Stockholms Universitet samt en av experterna i juryn för Global Change Award.

H&M Conscious Foundation är en oberoende ideell och global stiftelse initierad av H&M, idag finansierad av familjen Stefan Persson, grundare och huvudägare i H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor som leder till positiv långvarig förändring. Global Change Award tar sig an en av modeindustrins största utmaningar; att skapa mode för en växande befolkning och samtidigt minska branschens miljöpåverkan. Varken stiftelsen eller företaget H&M kommer att ta något ägandeskap eller immateriella rättigheter i innovationerna, då målet är att bidra till att förändra en hel bransch.

”Banbrytande, omvälvande idéer kan komma från vem som helst, så tävlingen är öppen för alla. Global Change Award siktar på att varje år hitta de mest djärva idéerna som verkligen kan göra skillnad. Jag är också nyfiken på hur modeindustrin som helhet kommer att ta sig an utmaningen i att sluta modets kretslopp”, säger Karl-Johan Persson, ledamot i H&M Conscious Foundations styrelse och VD för H&M.

I Innovationsacceleratorn samarbetar H&M Conscious Foundation med Accenture och KTH som kommer att ge de fem vinnarna det stöd och den kunskap de behöver för att konkretisera sina idéer. KTH Innovation startar upp acceleratorn med ett innovations-bootcamp i Stockholm och Accenture Strategy bidrar därefter med vägledning kring hur idéerna kan utvecklas och ett årslångt coachningsprogram med fokus på cirkulär ekonomi. Innovationsacceleratorn kommer också att ge vinnarna värdefull insyn i och kunskap om modeindustrin, möjligheter att bygga nätverk och att testa idéerna i sin rätta miljö.

Mer information om Global Change Award och hur man ansöker finns på globalchangeaward.com.

Information till redaktionen
Jurymedlemmar Global Change Award                                     
Dr. Michael Braungart Akademisk ordförande för “Cradle to Cradle for Innovation and Quality” at Erasmus University Rotterdam; Professor på Leuphana University Lüneburg; forskningsledare för EPEA Hamburg.
Prof. Rebecca Earley Professor i hållbar textil och modedesign på University of the Arts London och chef för universitetets forskningscenter “Textile Futures Research Centre” (TFRC).
Mr. Ma Jun miljöaktivist, journalist, författare och grundare och chef för Institute for Public & Environmental Affairs (IPE), i Kina.
Ms. Eva Kruse VD för Danish Fashion Institute samt Copenhagen Fashion Week.
Prof. Johan Rockström Chef för Stockholm Resilience Centre (SRC) och professor i Miljövetenskap med fokus på vattenresurser och global hållbarhet på Stockholms Universitet.
Mr. Ellis Rubinstein VD för The New York Academy of Sciences.
Ms. Franca Sozzani Chefredaktör för italienska Vogue.
Ms. Amber Valletta Supermodell, skådespelerska och entreprenör.

Viktiga datum         

2015-08-25 Första Global Change Award lanseras och tävlingen öppnar för ansökningar på globalchangeaward.com.
2015-10-31 Ansökningsperioden stänger.
2016-02-01 Fem vinnare och deras idéer presenteras, utvalda av expertjuryn. Varje vinnare är garanterad 100 000 euro.
2016-02-01 Allmänheten bjuds in att fördela den andra halvan av anslaget (500 000 euro) mellan de fem vinnarna via en global onlineomröstning på globalchangeaward.com.
2016-02-07 Omröstningen stänger.
10.02.2016 Resultatet av omröstningen, vinnarna och deras idéer presenteras under en prisceremoni i Stockholm.

Att sluta modets kretslopp (”Close the Loop”) och cirkulär ekonomi

I en värld där naturresurserna hotas och de miljömässiga utmaningarna växer representerar den cirkulära ekonomin en radikal förändring från de linjära produktions- och konsumtionsmodellerna (“köp- och släng”) till en modell där produkter och resurser är designade för att ha mer än ett liv. Att sluta modets kretslopp innebär att man behöver hitta nya angreppssätt i hela modets värdekedja och förändra hur plagg är designade, producerade, transporterade, köpta, använda och återvunna. Teorin om den cirkulära ekonomin kan vara den största revolutionen i den globala ekonomin på 250 år, eftersom den utmanar företag att tänka nytt vad gäller sina affärsmodeller och kundrelationer. Den utmanar företagen att särkoppla tillväxt från användandet av naturresurser och miljöpåverkan och för de som lyckas uppenbarar sig helt nya affärsmöjligheter och stora konkurrensfördelar.


Vid frågor, kontakta:

Malin Björne,
kommunikationsansvarig, H&M Conscious Foundation        
Telefon: 070-796 39 75
E-mail: malin.bjorne@hm.com

Global Change Award är en innovationstävling, initierad 2015 av H&M Conscious Foundation. Genom att identifiera och stötta banbrytande idéer är syftet att bidra till att sluta modets kretslopp och därmed skydda jordens naturresurser. Tävlingen väljer årligen fem idéer som får dela på ett anslag på 1 miljon euro, och en skräddarsydd innovationsaccelerator under ett år genom H&M Conscious Foundation, Accenture och KTH. De fem vinnarna väljs ut av en internationell expertjury som består av Michael Braungart, Rebecca Earley, Ma Jun, Eva Kruse, Johan Rockström, Ellis Rubinstein, Franca Sozzani och Amber Valletta. Allmänheten bjuds sedan in för att fördela hälften av det totala anslaget mellan idéerna, genom en onlineomröstning. Resultatet av omröstningen presenteras under en prisceremoni i Stockholm i februari 2016. Global Change Award är en av världens största tävlingar för tidiga innovationer och den första i sitt slag i modeindustrin. För mer information, besök www.globalchangeaward.com.

Om oss

H&M Foundation är en icke-vinstdrivande global stiftelse, privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i H&M-gruppen. Stiftelsens mål är att driva långsiktig, positiv förändring och förbättra levnadsvillkor genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer. Genom partnerskap med organisationer runt om i världen, har H&M Foundation som mål att driva på de framsteg som krävs för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030. Stiftelsen fokuserar på fyra områden: utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd. Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,3 miljarder kronor till stiftelsen. Besök hmfoundation.com och följ @hmfoundation på Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube.

Prenumerera

Media

Media