Försäljningsutveckling, November

H&M-koncernens försäljning ökade under november månad 2003 med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kalender-korrigerat uppgick försäljningsökningen till 8 procent. Försäljningen av det tunga vintersortimentet, grovstickat samt kappor och jackor, har utvecklats svagt, speciellt på den tyska och den svenska marknaden. Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar: 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 December 19 7 10 16 Januari 13 22 8 18 Februari 27 16 16 10 Mars 5 27 16 8 April 18 15 12 12 Maj 15 20 11 9 Juni 7 21 19 8 Juli 10 18 18 8 Augusti 3 26 16 5 September 22 34 8 6 Oktober 5 18 26 10 November 8 20 14 4 Helår 12 20 14 9 December månads försäljningsutveckling publiceras i samband med bokslutskommunikén torsdagen den 29 januari 2004 kl 08.30. Rolf Eriksen VD Kontaktpersoner: Carl-Henric Enhörning 08-796 5410 Leif Persson 08-796 1300 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00020/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00020/wkr0001.doc

Dokument & länkar