Försäljningsutveckling september

Pressmeddelande H&M-koncernens försäljning ökade under september månad 2003 med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar: 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 December 19 7 10 16 Januari 13 22 8 18 Februari 27 16 16 10 Mars 5 27 16 8 April 18 15 12 12 Maj 15 20 11 9 Juni 7 21 19 8 Juli 10 18 18 8 Augusti 3 26 16 5 September 22 34 8 6 Oktober 5 18 26 November 8 20 14 Helår 12 20 14 Oktober månads försäljningsutveckling publiceras fredagen den 14 november 2003 kl 08.30. Rolf Eriksen VD Kontaktpersoner: Carl-Henric Enhörning 08-796 5410 Leif Persson 08-796 1300 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031014BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031014BIT00690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar