H&M har kontaktat AFL-CIO för att nå en lösning i USA

H&M har kontaktat AFL-CIO för att nå en lösning i USA H&M föreslår i ett svarsbrev till den centrala amerikanska fackföreningsrörelsen AFL-CIO en direktkontakt mellan H&M och AFL-CIO för att lösa frågan om amerikanska H&M-anställdas fackliga anslutning. Den gällande amerikanska lagregleringen för facklig anslutning, som AFL- CIO kritiserat, är även H&M beredd att ersätta med en annan process som tillfredställer allas önskemål om rättvisa. Samtidigt ska den innebära respekt för de H&M-anställdas integritet. I brevet understryks att H&M är öppet för att diskutera ett alternativt tillvägagångssätt, vilket är vad AFL-CIO verkar för. Eftersom frågan är av generell natur och kan gälla flera amerikanska fackförbund föreslår H&M en diskussion direkt med AFL-CIO. - H&M har goda fackliga relationer, säger H&M:s VD Rolf Eriksen. Vi följer ILO-konventionerna, vi följer i varje land gällande lagstiftning och vi vinnlägger oss om goda relationer med fackliga organisationer. - Vi har i arbetet med att nå fram till en konstruktiv dialog med fackföreningar i USA fått ett positivt stöd från såväl det svenska fackförbundet Handels som från den internationella fackliga sammanslutningen UNI (Union Network International) med 15 miljoner medlemmar i 900 fackförbund i vilken bland andra Handels och det fackförbund som har huvuddelen av de fackanslutna inom amerikansk detaljhandel (UFCW) ingår, säger Rolf Eriksen. Vid frågor, kontakta: Kristina Stenvinkel, informationschef H&M. Telefon: 08-796 39 08, 070-796 54 40. Anna Bergare, pressansvarig H&M. Telefon: 08-796 59 56, 070-796 55 50. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00110/wkr0002.pdf

Dokument & länkar