Beslagsexperten Häfele uppvisar en global tillväxt på 7 procent

Den internationella Häfele-koncernen, som tillverkar och säljer möbelbeslag och elektroniska låssystem, fortsätter att växa. Koncernens omsättning för 2014 blev 1 144 miljarder euro (2013: 1 071 miljarder), en ökning med 7 procent  jämfört med föregående år.

Det är i synnerhet de internationella marknaderna som bidrar till denna tillväxt i och med att 77 procent av Häfeles omsättning har sitt upphov utanför Tyskland. Tillväxten i USA har utvecklats i enastående takt. Den utmärkta tillväxt som tidigare observerats i Asien och Stillahavsområdet har avtagit något, men dessa regioner samt Gulfregionen fortsätter emellertid ändå att stärka företagets tillväxt enligt företagsledningen. Även Västeuropa har stått för en tillväxtökning. Här har framför allt Häfeles dotterbolag i Storbritannien uppnått stora framgångar. Resultaten i sin helhet visar att moderbolaget i Tyskland nådde en tillväxt på 6 procent, medan de internationella dotterbolagen växte med 8 %.

– Sedan finanskrisen bröt ut 2009 har vi trots detta lyckats öka vår omsättning med över 50 procent, både i Tyskland och internationellt, förklarar VD Sibylle Thierer.

Häfele levererar sina produkter och tjänster till ledande möbeltillverkare världen runt, och även till arkitekter, inredare, möbelsnickare och återförsäljare. Häfele hade 2014 totalt 6 900 anställda på globalt plan, 300 fler än året innan, varav 1 600 fanns i Tyskland.

Häfele finns representerat i över 150 länder och har fristående försäljningsdotterbolag i 37 länder. Produktionen sker endera vid ett av företagets sex egna tillverkningsanläggningar, eller i närheten av någon av deras 1 500 globala samarbetspartners, och alltid i enlighet med Häfeles tyska kvalitetsstandarder.

Häfele investerade förra året 33 miljoner euro i marknadsföring, logistik och produktion, bland annat infördes ett globalt och standardiserat IT-system.

Företaget anser att möjligheterna till fortsatt tillväxt 2015 på internationell nivå är utmärkta, och att en omsättningsökning på 4-6 procent är en klar möjlighet. Man planerar nyinvesteringar på 30 miljoner euro under året. Den instabila valutamarknaden utgör även i fortsättningen viss risk.

För mer information, kontakta: 

Christian Thederan, marknadschef Häfele Sverige och Norge
Häfele GmbH & Co KG Tyskland Filial Sverige
Ryhovsgatan 4
SE-553 03 Jönköping
Telefon: +46 (0) 36 18 00 88
E-post: info@hafele.se 
www.hafele.se

Häfele grundades 1923 i Tyskland och är idag ett ledande globalt företag inom multifunktionella inredningslösningar – främst beslagsteknik, belysning och elektroniska låssystem. Häfele levererar till möbel- och köksinredningsindustrin, detaljhandeln och inredningstillverkare i fler än 150 länder och fungerar som stöd till arkitekter och entreprenörer i olika byggnads- och inredningsprojekt. Häfele är ett familjeföretag som sedan 2003 leds av Sibylle Thierer i tredje generationen. Företaget har 6 600 medarbetare världen över och omsätter totalt cirka 10 miljarder SEK. Verksamheten i Sverige och Norge styrs från kontoret i Jönköping.

Taggar:

Om oss

Häfele grundades 1923 i Tyskland och är idag ett ledande globalt företag inom multifunktionella inredningslösningar – främst beslagsteknik, belysning och elektroniska låssystem. Häfele levererar till möbel- och köksinredningsindustrin, detaljhandeln och inredningstillverkare i fler än 150 länder och fungerar som stöd till arkitekter och entreprenörer i olika byggnads- och inredningsprojekt. Häfele är ett familjeföretag som sedan 2003 leds av Sibylle Thierer i tredje generationen. Företaget har över 6 900 medarbetare världen över och omsätter totalt cirka 10 miljarder SEK. Verksamheten i Sverige och Norge styrs från kontoret i Jönköping.

Media

Media