Häfeles årsrapport 2015 presenterar en ökning på 11 %

Årsrapporten 2015 visar att Häfele växer snabbast och starkast utomlands.

Den internationella Häfele koncernen för beslagsteknik och elektroniska passersystem avslutade 2015 med tillfredställande resultat. Företaget presenterar en omsättning på 1,272 miljarder år 2015 (2014: 1,144 miljarder), motsvarande en ökning på 11 %. Familjeföretaget baserat i den sydtyska staden Nagold fortsätter därmed sin anmärkningsvärda tillväxt, vilken ackrediteras till de 37 internationella dotterbolagen som själva presenterade en uppgång på 16 %. 

De internationella marknaderna (med några få undantag) har presterat anmärkningsvärt bra. Den starkaste tillväxten registrerades i USA, Storbritannien, Indien och Australien. Faktum är att Häfele genererar 79 % av den totala omsättningen utomlands. Årsrapporten visar också på en positiv utveckling i antalet anställda som gick från 200 till 7 100 globalt. Moderbolaget i Tyskland presterade också bra, med tanke på en dålig start de första 6 månaderna 2015. Med hänsyn till det internationella IT-konverteringsprojektet är koncernen nöjd med en vinst på 1 %. Målet för 2016 är att återställa den årliga ökningen på runt 5 %. Antalet anställda i Tyskland består oförändrat på 1 600 anställda.

Häfele har påbörjat det nya räkenskapsåret optimistiskt. I betraktande av de investeringar som redan gjorts i globalt standardiserad IT, marknader, logistik, produktion och tjänster, ser bolaget goda möjligheter att även under 2016 nå samma procentuella ökning internationellt. 

”Vi räknar med en medelhög ensiffrig ökning av intäkterna som ett resultat av våra befintliga investeringar och pågående projekt”, förklarar Sibylle Thierer, VD på Häfele.

Årets totala investeringar beräknas uppnå runt 35 miljoner Euro. De befintliga riskerna för företaget ligger i ökad volatilitet på valutamarknaden samt det ökade antalet transnationella konflikter.

Häfele finns idag i fler än 150 länder och har oberoende säljkontor i 37 länder. Produkterna och tjänsterna från koncernen används idag av världsledande möbelföretag, arkitekter och planerare, snickare/möbeltillverkare och återförsäljare. Globala och lokala produktutbud är utvecklade utefter respektive lands krav och produceras därefter i en av företagets sex produktionsfabriker eller i linje med ”Häfeles tyska kvalitetsstandard” hos en av de 1 500 partners runtom i världen.

Ledda av mottot ”mer liv per kvadratmeter”, skapar företaget sofistikerade beslag för multifunktionella möbler med innovativa och platseffektiva designs. Tack vare detta har Häfele utvecklats till tongivande aktör inom branschen.

För mer information, kontakta Christian Thederan: christian.thederan@hafele.se.
För pressrelaterade frågor, kontakta Jovana Obradovic: jovana@goodpr.se. 

Häfele är ett internationellt familjeägt företag som drivs från huvudkontoret i Nagold, Tyskland. Det grundades 1923 och är idag ett ledande företag inom multifunktionella inredningslösningar - främst beslagsteknik, belysning och elektroniska låssystem. Häfele levererar till möbel- och köksinredningsindustrin, detaljhandeln och inredningstillvekare i fler än 150 länder och fungerar som stöd till arkitekter och entreprenörer i olika byggnads- och inredningsprojekt. Under räkenskapsåret 2015 uppnådde Häfele Koncernen export av 79% med över 7 100 anställda i 37 dotterbolag och ett flertal andra återförsäljare runtom i världen samt en omsättning på 1,3 miljarder Euro.

För mer information, besök http://hafele.com. 

Taggar:

Om oss

Häfele grundades 1923 i Tyskland och är idag ett ledande globalt företag inom multifunktionella inredningslösningar – främst beslagsteknik, belysning och elektroniska låssystem. Häfele levererar till möbel- och köksinredningsindustrin, detaljhandeln och inredningstillverkare i fler än 150 länder och fungerar som stöd till arkitekter och entreprenörer i olika byggnads- och inredningsprojekt. Häfele är ett familjeföretag som sedan 2003 leds av Sibylle Thierer i tredje generationen. Företaget har över 6 900 medarbetare världen över och omsätter totalt cirka 10 miljarder SEK. Verksamheten i Sverige och Norge styrs från kontoret i Jönköping.

Media

Media

Citat

Vi räknar med en medelhög ensiffrig ökning av intäkterna som ett resultat av våra befintliga investeringar och pågående projekt.
Sibylle Thierer, VD på Häfele.