Haglöfs globala affärsplan ger tvåsiffrig tillväxt – stark utveckling i Asien samt inom Footwear

Haglöfs resa fortsätter med oförtruten kraft. Det är en resa som bärs upp av visionen att bli det ledande varumärket inom Technical Outdoor och Sustainability. Det är också en resa med många olika äventyr – flera genomförda, många kvar. Med en förstärkt bas i termer av fler marknader, nya produkter och produktsegment samt en växande organisation är det nu läge att säga: Base camp etablerad – äventyret fortsätter.

De senaste två-tre åren har varit en både utmanande och spännande tid för Haglöfs. Vi har etablerat varumärket i nya länder och fått distribution i ett stort antal nya butiker. Vi har etablerat ett nytt retail-koncept med egna butiker, outlets och nya samarbeten. Vi har strukturerat om stora delar av organisationen, välkomnat många nya medarbetare samt fått en ny ägare i Asics.

Vi har gjort allt detta – och mycket mer därtill – utan att tappa fokus på Haglöfs vision att bli det ledande varumärket inom Technical Outdoor och Sustainability på samtliga viktiga marknader i världen. Vi har gjort det utan att tappa fokus på vårt erbjudande och vårt löfte till kunder och användare. Vi har gjort det med lönsam tillväxt i en marknad präglad av en lång, och i många fall djup, lågkonjunktur. Alla dessa saker är jag stolt över.

Haglöfs under 2012
När Haglöfs stängde böckerna vid årsskiftet kunde vi konstatera att omsättningen 2012 ökat från 626,1 till 690,3 MSEK. Det är en ökning med drygt tio procent. Valutajusterat blev ökningen drygt 12 procent. Störst framgång hade vi i Storbritannien, Japan och Sverige. I samtliga dessa länder växte Haglöfs mer eller betydligt mer än marknaden. Vi kunde också se resultat av vår etablering på nya marknader i Asien som gick från fem till tio procent av vår totala omsättning.

Hårt arbete ger resultat
Haglöfs har investerat mycket tid och pengar i de senaste årens utveckling. Det är därför tillfredställande att se att vårt arbete ger resultat. Det senaste året har vi, utöver vår tillväxt som i sig är glädjande, erhållit ett flertal priser och utmärkelser som visar att vi satsar rätt. Allt har möjliggjorts av våra hårt arbetande och dedikerade medarbetare. Haglöfs har idag en riktigt bra kombination av medarbetare som arbetat lång tid på företaget, med allt vad det innebär i form av kunskap, tradition och erfarenhet, och nya medarbetare som tillfört vital spetskompetens inom ett flertal områden.

I allt det vi gjort de senaste åren är trots allt Haglöfs erbjudande, våra produkter, det område vi lagt störst fokus på. Vi har tagit fram en ny plattform för vår produktutveckling och design som är gemensam för samtliga produktområden och som kopplar ihop vad vi vill att våra produkter ska uttrycka med våra kärnvärden. Vi har sett över hela sortimentet och vårt nya designteam har, tillsammans med alla involverade i vår produktutveckling, genomfört ett antal framgångsrika projekt. Haglöfs nya generation isolerande skalplagg med högpresterande vävar, dun och syntetisolering som lanserades hösten 2013 och det nya produktsegment Base camp som lanseras till våren 2014 är två bra exempel.

Vi har även knutit Haglöfs vänner betydligt närmare vår produktutveckling för att kunna ta del av deras professionella erfarenheter och kunskaper i ett tidigare skede. Till detta ska läggas ett nära samarbete med Asics inom Footwear som gjort Haglöfs till en leverantör av outdoor-skor i världsklass.

Haglöfs hållbarhetsarbete

Hållbarhet handlar enkelt uttryckt om att ta ansvar. Det handlar om att ha insikten att ens verksamhet påverkar människor, samhälle och miljö. Under förra året blev Haglöfs anslutet till Fair Wear Foundation, vilket tillsammans med vårt medlemskap i bluesign® gör att vi säkerställt vårt ansvarstagande genom försörjningskedjan.

När vi slutredovisade Haglöfs tidigare hållbarhetsmål under våren kunde vi konstatera att Haglöfs uppnått alla uppställda produktmål. Därför formulerade vi nya och mer aggressiva hållbarhetsmål som gäller fram till och med 2015. Med vår/sommar-kollektionen 2014, som innehåller fler bluesign®-produkter och mer återvunna material än någonsin – samt beslutet att ersätta all antibakteriell behandling med en bluesign®-godkänd anti-odörbehandling i form av LAVA™ – tar vi ytterligare ett par steg på vägen mot de nya målen och vår vision.

100 år av äventyr
Nästa år fyller Haglöfs 100 år. Resan från enkel ryggsäckstillverkning i Dalarna till där vi är idag har varit fylld av äventyr. Mycket är givetvis förändrat i förhållande till hur det var när allt började, men mycket är fortfarande detsamma. Wiktor Haglöf la grunden till våra kärnvärden genom att 1914 erbjuda överlägsen kvalitet, noggrannhet i materialval samt en robust och hållbar konstruktion – produktlöften som gäller än idag. Vi kommer att fortsätta leverera Outstanding Outdoor Equipment – gärna i 100 år till. Och alla som vill är välkomna att följa med oss på våra kommande äventyr!

Nicolas Warchalowski, vd

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nicolas Warchalowski
CEO
+46 8 584 90 631
nicolas.warchalowski@haglofs.se

 

 

Haglöfs är en av världens ledande leverantörer av Technical Outdoor och erbjuder ett ansvarstagande varumärke som fyller var tids behov av produkter med hög funktionsgrad, god form och prisvärdhet till människor som investerar i ett aktivt uteliv. 2012 uppgick omsättningen till 690 MSEK och företaget uppvisar en genomsnittlig tillväxt på 9 procent de senaste fem åren. Haglöfs ägs sedan 2010 av ASICS Corporation. www.haglofs.se

KONTAKTER:
PR & Media Manager: Sara Skogsberg Cuadras, sara.skogsberg-cuadras@haglofs.se
CEO: Nicolas Warchalowski, nicolas.warchalowski@haglofs.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Störst framgång hade vi i Storbritannien, Japan och Sverige. I samtliga dessa länder växte Haglöfs mer eller betydligt mer än marknaden.
Nicolas Warchalowski