Haglöfs Hållbarhet 2013

Att vara medveten och att ta ansvar har under lång tid varit honnörsord på Haglöfs. Frågor som miljöbelastning, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter har funnits med som parametrar genom åren i Haglöfs moderna utveckling. Företaget uttryckte tidigt att verksamheten, i likhet med andra företag, påverkar omgivningen – såväl positivt som negativt.

För fem år sedan, 2008, fattade Haglöfs ett strategiskt beslut att integrera hållbarhet i affärsutvecklingen. Beslutet hade två samverkande syften: att säkerställa en långsiktigt lönsam tillväxt och att samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Haglöfs affärsidé och vision innehåller sedan dess ett tydligt ställningstagande i hållbarhetsfrågor. Haglöfs har också formulerat ett antal hållbarhetsmål. De nuvarande gäller för perioden 2013-2015.

Väsentliga händelser 2013
 

* Haglöfs beslutar att märka de produkter som kommit allra längst hållbarhetsmässigt med företagets egna Take Care-symbol och ger därmed slutkonsumenterna en möjlighet till ett aktivt val i butik.

* Haglöfs beslutar att samtliga produkter i och med säsongen 2016 ska utvecklas mot att vara Take Care-produkter – och att allt annan är en avvikelse.

* Haglöfs utser en hållbarhetsansvarig på samtliga dotterbolag runt om i världen.

* Haglöfs ansluter sig, som enda konsumentvarumärke, till ett större forskningsprojekt, SUPFES, för att delta i arbetet med att hitta alternativ till perfluorerande ämnen.

* Haglöfs genomförde fyra inspektioner inom ramen för Fair Wear Foundation. Vid årets utgång var 79 procent av Haglöfs totala produktionsvolym hos sina producenters produktionsanläggningar genomlyst, innebärande att målet 90 procent är inom räckhåll.

Haglöfs Hållbarhetsrapport 2013 kan läsas i sin helhet i bifogad PDF.

 

 

Haglöfs är en av världens ledande leverantörer av Technical Outdoor och erbjuder ett ansvarstagande varumärke som fyller var tids behov av produkter med hög funktionsgrad, god form och prisvärdhet till människor som investerar i ett aktivt uteliv. 2012 uppgick omsättningen till 690 MSEK och företaget uppvisar en genomsnittlig tillväxt på 9 procent de senaste fem åren. Haglöfs ägs sedan 2010 av ASICS Corporation. www.haglofs.se

KONTAKTER:
PR & Media Manager: Sara Skogsberg Cuadras, sara.skogsberg-cuadras@haglofs.se

Taggar:

Om oss

Haglöfs develops clothing, footwear and hardware for people who invest in an active outdoor lifestyle. From small-scale backpack manufacturing in 1914, Haglöfs has developed into one of the world’s leading suppliers of technical and sustainable outdoor products by means of modern product development and strategic distribution. The Haglöfs brand is primarily marketed to 25 European and Asian markets and the company employs some 200 people. Sales for 2015 amounted to SEK 776 million. Haglöfs is owned by ASICS Corporation since 2010. www.haglofs.com

Media

Media

Dokument & länkar