HAGLÖFS HÅLLBARHETSRAPPORT PUBLICERAD

Haglöfs fattade tidigt beslutet att integrera hållbarhet i affärsutvecklingen med målet att bli ledande inom såväl tekniska outdoor-produkter som inom hållbarhet. När arbetet under 2014 nu sammanfattas kan företaget konstatera att Haglöfs idag är ett av världens ledande outdoor-företag inom hållbarhetsområdet. Utvecklingen är resultatet av ett fokuserat arbete som idag är en naturlig del i Haglöfs kultur. Om detta och mer går att läsa i rapporten Haglöfs Hållbarhet 2014.

Årets hållbarhetsrapport sammanfattar Haglöfs arbete med ansvarsfrågor genom hela värdekedjan, från hållbar design och produktutveckling till hållbar produktion och leverans. Rapporten redovisar relevanta siffror och nyckeltal för Haglöfs miljöpåverkan och den berättar om hur företaget arbetar med arbetsförhållandena hos de producenter som Haglöfs anlitar.

Bland höjdpunkterna:

  • Haglöfs utses till ”Årets Miljömärke” av den svenska branschtidningen Sportfack.

  • Haglöfs levererar under hösten 2014 sin första Take Care-märkta kollektion till marknaden där mer än 60 procent av sortimentet är Take Care-produkter.

  • Haglöfs genomför, inom ramen för Fair Wear Foundation, sex inspektioner av sina producenters produktionsanläggningar. Vid årets utgång var 86 procent av Haglöfs totala produktionsvolym genomlyst.

Haglöfs hållbarhetsrapport finns bifogad och kan också laddas ner på www.haglofs.com

Frågor om Haglöfs hållbarhetsarbete och rapporten besvaras av:

Lennart Ekberg
Director of Sustainability
+46 70-584 15 01
lennart.ekberg@haglofs.se

Haglöfs develops clothing, footwear and hardware for people who invest in an active outdoor lifestyle. From small-scale backpack manufacturing in 1914, Haglöfs has developed into one of the world’s leading suppliers of technical and sustainable outdoor products by means of modern product development and strategic distribution. The Haglöfs brand is primarily marketed to 25 European and Asian markets and the company employs some 200 people. Sales for 2014 amounted to SEK 766 million. Haglöfs is owned by ASICS Corporation since 2010. www.haglofs.com

CONTACTS:
Communication Manager: Sara Skogsberg Cuadras, sara.skogsberg-cuadras@haglofs.se
CEO: Peter Fabrin, peter.fabrin@haglofs.se

Taggar:

Om oss

Haglöfs develops clothing, footwear and hardware for people who invest in an active outdoor lifestyle. From small-scale backpack manufacturing in 1914, Haglöfs has developed into one of the world’s leading suppliers of technical and sustainable outdoor products by means of modern product development and strategic distribution. The Haglöfs brand is primarily marketed to 25 European and Asian markets and the company employs some 200 people. Sales for 2015 amounted to SEK 776 million. Haglöfs is owned by ASICS Corporation since 2010. www.haglofs.com