Kort om Haglöfs 2012

• 2012 var året då Haglöfs på allvar tog klivet in på de asiatiska marknaderna med etablering av dotterbolag i Japan och distributörer i Kina, Hongkong, och Taiwan. Resultatet är att de asiatiska marknadernas andel av    Haglöfs totala försäljning under året ökade från 5 % till 10 %. Dessutom startades ett nytt dotterbolag i Nederländerna för att täcka marknaderna i Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

• Haglöfs nya retail-strategi leder till etableringen av nya Brand stores i Seoul, Sydkorea samt Tokyo, Japan. Dessutom exporteras Haglöfs shop-in-shopkoncept till, bland annat, flera marknader i Asien.

• Omstarten av Haglöfs produktutveckling och design genererar ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten – och Haglöfsvänner knyts närmare organisationen. En föraning om resultatet ges genom utmärkelser som OutDoor Industry Award, ISPO Award, Supplier of the year m.m.

• Inom hållbarhetsområdet tar Haglöfs flera steg mot sin vision genom att, bland annat, ansluta sig till Fair Wear Foundation, fatta beslut om att fasa ut alla anti-bakteriella medel till våren 2014, samt etablera en säsongslagerlösning för marknaderna i Asien, vilket minskar CO2-utsläppen förknippade med transporter. Dessutom sätter Haglöfs nya, än mer offensiva, hållbarhetsmål som gäller fram till 2015.

• Lågkonjunkturen i Europa och en global finansiell oro, i kombination med en stark svensk valuta, har haft en dämpande effekt på omsättning och resultat. Flera viktiga marknader, såsom Japan, Storbritannien och Sverige visar dock en god eller mycket god tillväxt.

• Nettoomsättningen uppgick till 690,3 MSEK (626,1). Justerat för valutaeffekter ökade försäljningen cirka 12 %. Fördelat per affärsområde uppgick nettoomsättningen till: Hardware 110,5 MSEK, Clothing 524,8 MSEK samt Footwear 55,0 MSEK.

• Rörelseresultatet (EBITA ) uppgick till 48,7 MSEK (62,2). Resultatminskningen förklaras av ökade investeringar i organisationen samt Haglöfs expansion i Asien.

• Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 % (9,9).

• Antal anställda uppgick under 2012 till 191 (155).

Kort om Haglöfs 2012 finns att läsa i sin helhet i bifogad PDF.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Nicolas Warchalowski
CEO
+46 703 64 44 23
nicolas.warchalowski@haglofs.se

Haglöfs är en av världens ledande leverantörer av Technical Outdoor och erbjuder ett ansvarstagande varumärke som fyller var tids behov av produkter med hög funktionsgrad, god form och prisvärdhet till människor som investerar i ett aktivt uteliv. 2012 uppgick omsättningen till 690 MSEK och företaget uppvisar en genomsnittlig tillväxt på 9 procent de senaste fem åren. Haglöfs ägs sedan 2010 av ASICS Corporation. www.haglofs.se

KONTAKTER:
PR & Media Manager: Sara Skogsberg Cuadras, sara.skogsberg-cuadras@haglofs.se
CEO: Nicolas Warchalowski, nicolas.warchalowski@haglofs.se

Taggar:

Om oss

Haglöfs develops clothing, footwear and hardware for people who invest in an active outdoor lifestyle. From small-scale backpack manufacturing in 1914, Haglöfs has developed into one of the world’s leading suppliers of technical and sustainable outdoor products by means of modern product development and strategic distribution. The Haglöfs brand is primarily marketed to 25 European and Asian markets and the company employs some 200 people. Sales for 2015 amounted to SEK 776 million. Haglöfs is owned by ASICS Corporation since 2010. www.haglofs.com

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi tar mått och steg för att bli ännu bättre på det vi gör – allt ifrån vårt produkterbjudande, Outstanding Outdoor Equipment, till vårt arbete med hållbarhetsfrågor, Take care.
Nicolas Warchalowski, VD