Stark utveckling för Haglöfs

Haglöfs har utvecklats starkt under första halvåret 2014. Företaget, som i år fyller 100 år, redovisar en försäljningstillväxt på 14 procent jämfört med året innan. Satsningen på global expansion fortsätter med full kraft, och företaget har vidtagit en rad olika strategiska initiativ för att säkra uthållig tillväxt även framöver.

Haglöfs nettoomsättning första halvåret 2014 uppgick till 316,2 MSEK, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma period året innan. Den största procentuella tillväxten återfinns i Asien och även om de alltjämt kommer från låga nivåer utgör de asiatiska marknaderna successivt en allt större del av den totala omsättningen. På de marknader där Haglöfs varit etablerat en längre tid är tillväxten störst i Storbritannien, Spanien, Schweiz, Tyskland, Sverige och Norge.

– Under första halvåret har vi sett en stark försäljningstillväxt med en tydlig ökning i antalet kompletteringsorder – och sammanfattningsvis kan vi konstatera att den goda genomförsäljningen visar på en ökande efterfrågan på våra produkter i butikerna. Vi har just nu högre tillväxttal än våra marknader generellt vilket innebär att vi tar marknadsandelar, säger Richard Jägrud, Produktdirektör och tf. vd på Haglöfs.

Organisationsinvesteringar stärker Haglöfs ytterligare
I Haglöfs globala satsning ges nu ökat fokus till de asiatiska marknaderna. I juni anställde Haglöfs en Product Line Manager Asia som kommer att arbeta med utvecklingen av ett asiatiskt sortiment utifrån företagets nyöppnade representationskontor i Hong Kong. Haglöfs designteam har också fått en ny medlem som kommer att arbeta med framtagandet av produkter anpassade för de asiatiska marknaderna. Ny inom Footwear-teamet är Masashi Abe som har mer än 10 års erfarenhet från ASICS, både i Japan och Europa, och tillför Haglöfs en gedigen kunskap om skoutveckling såväl som erfarenhet från de olika internationella marknaderna. Masashi kommer att arbeta under Viktor Wramdemark, som parallellt med rollen som chef för affärsområde Footwear även tagit över ansvaret för Hardware.

I samband med den senaste organisationsförändringen har den del inom produktorganisationen som arbetade med längre utvecklingsprojekt lyfts ut och bildat en renodlad R&D-grupp (Research & Development). Till denna grupp har knutits såväl personer som rekryterats internt som ny kompetens utifrån, exempelvis Jacopo Bufacchi som anställts som Technical Design Advisor. Jacopo är utbildad bergsguide (UIAGM), fjällräddningsexpert och extremskidåkare och har samarbetat med ett flertal outdoor-företag genom åren.

– Våra investeringar i organisationen följer Haglöfs globala expansionsplan. Vi får nu in ytterligare internationell erfarenhet som kommer att bidra till att stärka vårt erbjudande samtidigt som vi får ökat fokus på innovation och långsiktiga utvecklingsprojekt, kommenterar Eva Strand, CFO och tf. vd på Haglöfs.

Ett av världens ledande varumärken inom hållbarhet
När Haglöfs 2008 beslutade att integrera hållbarhet i affärsutvecklingen, och inkludera hållbarhetsbegreppet i såväl affärsidé som vision, syftade det både till att säkerställa långsiktig lönsam tillväxt och att samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Tack vare ett så uttalat fokus har Haglöfs på relativt kort tid etablerat sig som ett ledande hållbart varumärke, även utanför outdoor-branschen. Det innebär dock inte att arbetet har avtagit, tvärtom ökar Haglöfs sina hållbarhetsambitioner kontinuerligt.

I samband med den höst-/vinterkollektion som nu levereras till butikerna kommer Haglöfs att märka mer än 60 procent av sitt sortiment med företagets Take Care-symbol som en guide till dem som söker de produkter som kommit längst ur ett hållbarhetsperspektiv. För att en produkt ska få bära Take Care-symbolen krävs att den antingen är en bluesign® -produkt eller är tillverkad i återvunnet material eller ekologisk bomull.

Haglöfs har nyligen också fattat beslut om att samtliga produkter från och med säsongen 2016 ska utvecklas mot att vara Take Care-produkter. Alla produkter kommer av olika skäl inte att klara av denna nivå, men de kommer per definition att vara undantag. Det nya förhållningssättet är ett paradigmskifte för företaget och ett löfte om att arbeta med fullt fokus för att kunna leverera hållbar Outstanding Outdoor Equipment.

­– Vi är övertygade om att framtidens medvetna outdoor-konsumenter kommer att välja ansvarstagande varumärken som erbjuder produkter med låg miljöbelastning och som är framtagna på ett etiskt hållbart sätt. Vårt löpande hållbarhetsarbete och de initiativ vi genomför nu kommer att göra det lätt för dem att välja Haglöfs, avslutar Eva Strand och Richard Jägrud.

Text och bild finns tillgängliga för nedladdning på www.haglofs.com/press

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sara Skogsberg Cuadras
PR & Media Manager                                                                        
+ 46 8 584 400 14
sara.skogsberg-cuadras@haglofs.se

Richard Jägrud
Product Director & Interim Managing Director
+46 70 330 06 92                                                                                
richard.jagrud@haglofs.se

 

 

Haglöfs develops clothing, footwear and hardware for people who invest in an active outdoor lifestyle. From small-scale backpack manufacturing in 1914, Haglöfs has developed into one of the world’s leading suppliers of technical and sustainable outdoor products by means of modern product development and strategic distribution. The Haglöfs brand is primarily marketed to 25 European and Asian markets and the company employs some 200 people. Sales for 2013 amounted to SEK 724.5 million. Haglöfs is owned by ASICS Corporation since 2010. www.haglofs.com

CONTACTS:
PR & Media Manager: Sara Skogsberg Cuadras, sara.skogsberg-cuadras@haglofs.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Under första halvåret har vi sett en stark försäljningstillväxt med en tydlig ökning i antalet kompletteringsorder – och sammanfattningsvis kan vi konstatera att den goda genomförsäljningen visar på en ökande efterfrågan på våra produkter i butikerna. Vi har just nu högre tillväxttal än våra marknader generellt vilket innebär att vi tar marknadsandelar.
Richard Jägrud, Product Director & Interim Managing Director