Haldex AB (publ) publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2020

Report this content

PRESSMEDDELANDE
Landskrona den 26 mars, 2021

Haldex AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/

Engelsk årsredovisning publiceras under vecka 13.

Beställ ett tryckt exemplar genom att ringa växeln på tfn 0418-47 60 00 eller skicka epost till ir@haldex.com. Tryckt upplaga förväntas vara klara för distribution senast den 23 april. 

För mer information, kontakta:
Helene Svahn, vd och koncernchef, telefon: +46 418 47 60 00, katarina.ronne@haldex.com
Lottie Saks, CFO, telefon: +46 418 47 60 00, lottie.saks@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 26 mars 2021, kl 22.35

Om Haldex
Mer än 120 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.