Haldex effektiviserar tillverkning i Europa

Report this content

Flytt av produktion från Tyskland till Ungern

Haldex kommer effektivisera tillverkningen i Europa genom att koncentrera produktionen av EBS och luftfjädringsprodukter till Ungern. Det medför att fabriken i Heidelberg, Tyskland kommer att stängas.

Haldex europeiska region har inte lyckats få upp lönsamheten till tillfredsställande nivåer. Den stundande lågkonjunkturen samt kostnadsnivån i Tyskland har lett till beslutet att flytta produktionen. Genom att samlokalisera produktionen i Heidelberg med produktionen i Szentlörincskáta i Ungern uppnås skalfördelar och tillverkningskostnaden minskar. Kostnadsbesparingen uppskattas till 50 MSEK per år när flytten är fullt genomförd.

Totalt berörs 100 personer av nedläggningen. Av dessa kommer 17 anställda fortsätta sin anställning i Haldex då de innehar regionala och globala roller med placering i Tyskland. Uppsägningarna kommer ske successivt under 2020.

Förhandlingarna med facket inleds idag och beräknas slutföras under 2019. Kostnaden för flytten är svårbedömd i och med att ersättningsnivåerna är del av de förhandlingar som nu inleds. När förhandlingarna är slutförda kommer Haldex meddela den beräknade kostnaden. Kostnaden kommer belasta resultatet som en engångskostnad, troligtvis i fjärde kvartalet 2019. Flytten beräknas vara genomförd under första halvåret 2020.

Tidigare i oktober annonserade Haldex en liknande samlokalisering av tillverkningen i Nordamerika. Haldex har som mål att nå en rörelsemarginal om tio procent till år 2022, exklusive satsningar på ny teknik. Med dessa förändringar av produktionsstrukturen beräknas besparingen totalt uppgå till 75 MSEK per år, när förändringen är genomförd.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Helene Svahn, VD & Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0703-554704.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 22 oktober 2019, kl 13.15.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar