Haldex effektiviserar tillverkningen av bromshävarmar

Report this content

Flytt av produktion från USA till Mexiko

Haldex kommer att fortsätta effektivisera tillverkningen av bromshävarmar genom att flytta produktion från USA till Mexiko. Arbetet påbörjades under 2018 då bearbetningen av bromshävarmar i USA flyttades till Indien. I ett sista steg flyttas nu även monteringen från fabriken i Blue Springs (Missouri) i USA till Mexiko. Bromshävarmar är Haldex största produkt och kommer framöver att tillverkas i Kina, Indien, Ungern, Brasilien och Mexiko.

Genom att samlokalisera produktionen av bromshävarmar med övrig produktion i Mexiko, som är Haldex största fabrik på global basis, uppnås skalfördelar. Tillverkningskostnaden i Mexiko är dessutom betydligt lägre än i USA. Kostnadsbesparingen uppskattas till 25 MSEK per år när flytten är fullt genomförd. Totalt omfattas 154 medarbetare, varav ett fåtal kommer erbjudas omplacering inom Haldex amerikanska verksamhet. Flytten påbörjas omgående och kommer slutföras under fjärde kvartalet 2020.

Under fjärde kvartalet 2019 kommer resultatet att belastas med 27 MSEK i form av engångskostnader relaterade till produktionsförändringen.

Haldex har som mål att nå en rörelsemarginal om tio procent till år 2022, inklusive satsningar på ny teknik. Under andra kvartalet annonserades nedstängning av två amerikanska Frictioncenters (anläggningar för att förse bromsklossar med ny beläggning), vilket ledde till 6,5 MSEK i årlig besparing och 5 MSEK i engångskostnader.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Helene Svahn, VD & Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0703-554704.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 8 oktober 2019, kl 20.30.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar