Haldex och Wielton Group ingår samarbete och signerar ett 3-årigt kontrakt

Haldex och Wielton-gruppen har ingått ett samarbete innebärande att Haldex utsetts till huvudleverantör av EBS och luftfjädringssystem och ska därmed stödja Wieltonkoncernens europeiska expansion och erbjudande till logistikföretag i hela Europa.

Parterna har tecknat ett 3-årigt kontrakt inkluderande leverans av EBS och luftfjädringssystem till Wielton Group, som är en av de ledande trailertillverkarna i Europa. Wieltonkoncernen tillverkar årligen cirka 16 000 fordon fördelat mellan en portfölj av varumärken som omfattar Wielton, Polen (8 000 släpvagnar), Fruehauf, Frankrike (5 000 släpvagnar), Lawrence David, Storbritannien (2 500 släpvagnar) och Langendorf, Tyskland, (släpvagnar).

EBS styr bromssystemet elektroniskt och fördelar bromskraften mellan hjulen beroende på hjulens olika behov vilket resulterar i en kortare bromssträcka jämfört med system utan EBS där bromskraften på hjulen alltid är densamma. Kontraktet med Wielton Group är det första som omfattar leverans av EBS 4.0, den nya generationen av elektroniska bromssystem.

”Detta kontrakt ger oss ett utmärkt tillfälle att introducera vår nya EBS 4.0 till hela Wielton-gruppen. Vi ser också en stor potential i att växa inom service- och eftermarknaden i hela Europa.”, säger Klaus Regenfuss, VP Haldex Trailer Europe.

Med ett uppskattat kontraktsvärde på ett tvåsiffrigt belopp i MEUR har det nuvarande partnerskapet utvidgats avsevärt. Produktionsstart planeras till slutet av första kvartalet 2021.

 

För mer information, kontakta:

Klaus Regenfuss, VP Haldex Trailer Europe,
Telefon: +49 0171 9938071

Helene Svahn, CEO
Telefon: +46 418 47 60 00
E-post: katarina.ronne@haldex.com

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera