Haldex utser ny VD, Helene Svahn lämnar över till Jean-Luc Desire

Report this content

Haldex VD, Helene Svahn, lämnar över VD-posten till Jean-Luc Desire senast per den 1 juli 2021. Jean-Luc Desire kommer närmast från Tenneco Automotive i Belgien och kommer att flytta till Sverige i samband med tillträdet.

Helene Svahn har sedan juni 2019 lett Haldex genom tuffa besparings- och effektiviseringsprogram där verksamheten även påverkats av den globala covid-19 pandemin. Rekryteringen av Jean-Luc Desire har skett i samförstånd med Helene som kommer att fortsätta på sin post fram till dess att Jean-Luc tillträder tjänsten, vilket blir senast den 1 juli 2021.

”Styrelsen vill tacka Helene för hennes insatser genom åren, både som styrelseledamot och VD. Under Helenes ledning har bolaget utvecklat nya produkter och hon har dessutom lotsat Haldex genom svåra tider, både för branschen och bolaget, inte minst till följd av covid-19 pandemin”, säger styrelseordförande Stefan Charette. ”Haldex befinner sig nu i en ny fas med nästa generations produkter och med en lägre kostnadskostym. Det gör att vi, i samråd med Helene, kommit fram till att Haldex VD behöver ha en annan industriell profil. Styrelsen och personalen vill önska Helene all lycka till i framtiden.”

Helene Svahn kommenterar sin avgång: ”Det Haldex jag klev in i som styrelseledamot och senare VD var ett bolag med stora utmaningar framför sig. Den globala pandemin satte dessutom hela industrin på kant. Jag har haft stort fokus på att reducera Haldex kostnadsmassa, effektivisera organisationen, parallellt med driva utveckling av nya produkter för att säkra Haldex position i framtiden. Vi börjar nu se tydliga resultat av dessa insatser vilket jag är glad och stolt över. Min tid på Haldex är en lärorik erfarenhet jag är mycket tacksam för och tar med mig i framtida uppdrag.”

Jean-Luc Desire kommer närmast från tjänsten som Vice President and General Manager Ride and Performance EMEA på Tenneco Automotive Belgium NV. Han har en ingenjörsutbildning från Ecole Centrale i Paris och har mer än 20 års erfarenhet av fordonsbranschen. Jean-Luc har tidigare haft positioner som Vice President, CAR Systems, på WABCO och Program Director på Peugeot Citroën i Shanghai. Jean-Luc är född och uppvuxen i Frankrike och har en omfattande erfarenhet av att jobba internationellt. Han har bland annat varit verksam i USA, Kina och Belgien och snart även i Sverige. Jean-Luc kommer att vara baserad vid huvudkontoret i Landskrona.  

”Jean-Luc har en gedigen bakgrund inom fordonsindustrin och har visat fina resultat genom tillväxt och lönsamhetsförbättringar i sina tidigare positioner. Jean-Luc har ett kommersiellt driv och en teknisk kunskap i grunden som tillsammans med ett starkt ledarskap kommer väl till pass i det skede som bolaget är i just nu”, säger styrelseordförande Stefan Charette.

För mer information, kontakta:

Stefan Charette, styrelseordförande

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: info@haldex.com 

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 11 mars, 2021 kl. 14.15.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.