Institutionella investerare pekar på vikten av konsekvensanalyser för att förhindra och hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter

Report this content

Hållbart värdeskapande – i form av de 16 största institutionella investerarna på svenska börsen som tillsammans förvaltar mer än 10 000 miljarder SEK – uppmanar i sitt årliga investerarbrev de noterade bolagen att utveckla arbetet med konsekvensanalyser (due diligence) för att förhindra och hantera risker i värdekedjan kopplade till mänskliga rättigheter.

Det är 10 år sedan FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) antogs. Principerna har sedan dess etablerats som en standard för hur företag ska identifiera, hantera och rapportera kring risker kopplade till mänskliga rättigheter. Nu i höst presenterar EU-kommissionen sitt förslag på hur företag genom konsekvensanalyser ska ha koll på sina risker kopplade till miljö och mänskliga rättigheter i värdekedjan. Som ett resultat av det kommande CSRD-direktivet förväntas stora noterade bolag senast i årsredovisningarna för 2023 att än mer utvecklat rapportera kring sitt arbete med mänskliga rättigheter.

Hallvarsson & Halvarssons undersökning av hur företag i års- och hållbarhetsredovisningarna för 2020 rapporterar kring sitt arbete med mänskliga rättigheter visar att hela 76 procent av företagen rapporterar om risker kopplade till mänskliga rättigheter, men att endast 15 procent visar att de på ett systematiskt sätt använder konsekvensanalyser för att förhindra och hantera riskerna. ”Den stora andelen företag som rapporterar risker kopplade till mänskliga rättigheter förvånar inte, säger Victor Månsson konsult på Hallvarsson & Halvarsson. Det är ett resultat av kravet på lagstadgad hållbarhetsrapportering från 2017. Kommande EU-krav kommer i sin tur driva på användningen av konsekvensanalyser som ett strategiskt verktyg för att systematiskt hantera den här riskerna.”

Jenny Gustafsson, ordförande för Hållbart värdeskapande och hållbarhetsansvarig på kapitalförvaltningen på AMF trycker på behovet av en öppen och tydlig rapportering från de företag som Hållbart värdeskapande investerar i. ”Det är en förutsättning för att vi som investerare ska kunna ta ansvar för och förstå risker och möjligheter kopplade till mänskliga rättigheter. En utvecklad rapportering som också innehåller resultatet av olika konsekvensanalyser gör det möjligt för oss att fatta mer och fler välgrundade investeringsbeslut.

För mer information om Hållbart värdeskapandes investerarbrev och Hallvarsson & Halvarssons undersökning delta gärna i webbinariet ”Hur förberedda är svenska företag på kommande lagkrav om mänskliga rättigheter?” som genomförs idag, den 7 oktober kl 15:00 – 17:00.

Klicka här för att delta på webbinariet!

För ytterligare information, kontakta:
Jenny Gustafsson, Hållbarhetsansvarig AMFs Kapitalförvaltning, 070-287 28 32, jenny.gustafsson@amf.se

Victor Månsson, Senior Consultant, 070-971 12 59, victor.mansson@halvarsson.se

Hållbart Värdeskapande är ett samarbetsinitiativ mellan de 16 största svenska institutionella investerarna. Samarbetet initierades 2009 för att vi som investerare och ägare i svenska företag såg ett behov av att ytterligare lyfta fram betydelsen av att företag arbetar aktivt och strukturerat med hållbarhetsfrågor samt visar transparens läs mer på www.hallbartvardeskapande.se.

Hallvarsson & Halvarsson är en ledande rådgivare inom finansiell kommunikation, corporate communications, corporate marketing, sustainability affairs och public affairs. Vi har en bred kundportfölj med såväl små som stora företag och organisationer, och ett gediget team av 70 konsulter med omfattande erfarenhet och kunskap inom ett stort antal affärsområden och industrier. Med kommunikation som gör en betydande skillnad hjälper vi våra kunder att få förtroende och uppnå sina affärsmål.

Prenumerera

Dokument & länkar