Marknadsmeddelande 10/19 – Halmslätten Fastighets AB noteras på Spotlight Stock Market den 17 januari 2019

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Halmslätten Fastighets AB:s aktie är den 17 januari 2019. Kortnamnet för aktien är HALMEN.

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 4 450 000 SEK fördelade på 4 450 000 aktier.

Information om aktien:
Kortnamn: HALMEN
Aktienamn: Halmslätten
ISIN-kod: SE0012010932
Orderboks-ID: 4VTP
CFI: ESVUFR
FISN: HALMSLATTE/SH
Organisationsnummer: 559175-1309
LEI: 2549000W0FMXWQ2LUC53 
Kvotvärde: 1,00 SEK
Första dag för handel: 17 januari 2019
Antal aktier: 4 450 000
Market segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick size/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 14 januari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Halmslätten Fastighets AB är ett svenskt aktiebolag som sedan december 2018 äger två logistikfastigheter, fullt uthyrda till Martin & Servera. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.