Bristen på hissar kan kosta samhället miljarder

I Sverige bor 70 000 personer över 80 år i flerbostadshus som saknar hiss. Frida Arvidsson i Umeå är bara 65 år, men redan har de 24 trappstegen upp till hennes lägenhet blivit ett bekymmer eftersom hon lider av Postpolio. Bristen på hissar riskerar dessutom att bli ett dyrt problem för samhället. Förutom det personliga lidandet kan det innebära att behovet av hemtjänst tidigareläggs, och då pratar vi miljardkostnader.

- Många av flerbostadshusen som byggdes före 1979 saknar hiss. När väl hisskravet kom gällde det bara för hus högre än 3 våningar, vilket medförde en boom av 3-våningshus. En betydande andel av flerbostadshusen i Sverige saknar därför hissar och det kan hela samhället få sota för nu om vi inte hittar lösningar som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara, säger Ylva Sandström på branschorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Hög tid för lösningar på bred front
Socialstyrelsen har, i sin rapport ”Trappan mellan kvarboende och flytt”, konstaterat att cirka 70 000 personer över 80 år bor i otillgängliga bostäder. En siffra som kan komma att öka i takt med att andelen äldre ökar.

- Att tidigarelägga hemtjänstinsatser för 70 000 personer med bara ett år innebär en samhällskostnad på närmare 10 miljarder. Det ger lite proportioner åt problemet. Här måste vi hitta lösningar på bred front och vi har ont om tid. Det gäller att agera nu, säger Anders Carlsson, Hälsans nya verktyg, en tillväxtsatsning som verkar för att möta äldreboomens utmaningar.

Idétävling för nya sätt att bygga hiss i befintliga hus
Omflyttning av äldre till mer tillgängliga bostäder kan vara en del av lösningen, även om det i dagsläget inte finns tillräckligt många bostäder med nödvändig tillgänglighet. En annan lösning är att addera hissar i befintliga trapphus. Men då krävs alternativ till den traditionella tekniken som både gör stora ingrepp i byggnaden och är dyr.

- Vi är övertygade om att det finns smartare och mer kostnadseffektiva sätt att bygga. Det gäller bara att våga tänka nytt. För att uppmuntra till nya idéer har vi, med stöd från Hjälpmedelsinstitutet och tillsammans med kommunen och en rad bostadsföretag i Norrköping, startat en idétävling som pågår fram till sista februari. Den riktar sig till både studenter och företag och förhoppningen är att den ska bidra till fler hissar och därmed möjlighet för fler gamla att bo kvar i sina hem, säger Anders Carlsson.

En hiss står högst på önskelistan
En som håller tummarna för en sådan lösning är 65-åriga Frida Arvidsson som drabbades av polio som barn och som idag lider av Postpolio. Hon och hennes 70-åriga sambo Lennart Dahlberg vill gärna slippa flytta från sin lägenhet där de trivs och har nära till sjukhuset.

- Än så länge klarar jag mig uppför trapporna, men bara ett par gånger om dagen. Det gör att jag måste planera mina dagar på ett sätt jag helst skulle slippa. En hiss skulle innebära att jag kunde leva mer spontant och klara mig själv i större utsträckning. Nu känns det som att en flytt kommer allt närmare och det känns trist. En hiss står högst på min önskelista just nu, avslutar Frida.


Eventuella frågor besvaras av:
Anders Carlsson
, Hälsans nya verktyg
0705-38 89 08, anders.carlsson@halsansnyaverktyg.se       
www.halsansnyaverktyg.se


Fakta idétävlingen Hus söker hiss:

Tävlingen är nationell och uppdelad i två klasser – en för studenter och en för företag. Syftet är att uppmuntra tillkomsten av innovativa hisslösningar som skulle kunna appliceras i befintliga trapphus. Sista inlämningsdag för tävlingsbidraget är den 29 februari 2012. Tävlingsunderlag och mer information finns på www.norrkoping.se/hisstavling.

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas.

Taggar: