Europeisk konferens i Sverige sätter fokus på arbete över 65

Behovet av att fler arbetar efter pension blir allt större, i Sverige och i Europa. Vid den stora europeiska konferensen AAL Forum, som äger rum i Norrköping 24-26 september, kommer frågan att få speciellt fokus. Bland annat kommer en innovationsstuga med 50 unga forskare arbeta under 36 timmar med att hitta lösningar som underlättar arbete vid hög ålder.

– I takt med att andelen äldre ökar och nativiteten minskar, framförallt i Sydeuropa, ökar behovet av att vi jobbar längre. Men vinsten är inte bara samhällsekonomisk, för de allra flesta ökar det livskvaliteten av att få känna sig behövd och av att vara socialt inkluderad, säger Anders Carlsson, projektledare inom Hälsans nya verktyg som är värd för den europeiska konferensen AAL Forum.

 – Många äldre är också friska långt upp i åren och har en vilja att bidra med kunskap och erfarenheter.

1000 internationella deltagare
AAL Forum är det stora årliga evenemanget inom EU-programmet Ambient Assisted Living Joint Programme. Konferensen, som för första gången äger rum i Sverige, syftar till att hitta nya IT-lösningar för äldre och därmed öka äldres oberoende och möjlighet att bo kvar hemma.
Närmare 1000 internationella deltagare väntas komma till konferensen som i år kommer
att diskutera hur IT-lösningar kan bidra till ökat oberoende för individerna, hur samhället påverkas samt hur den ekonomiska tillväxten kan stimuleras av innovationer för äldre.

Injektion i innovationsarbetet
Under konferensen kommer en innovationsstuga anordnas av Medea vid Malmö högskola i samarbete med Linköpings universitet. Processen är inspirerad av det så kallade hackaton-formatet som innebär att en grupp forskare följer en workshop och parallellt programmerar med utgångspunkt från existerande teknik inom det givna ämnesområdet. Vid AAL Forum i Norrköping kommer 50 unga forskare att under 36 timmar ägna sig åt att undersöka hur man med hjälp av digitala tekniska hjälpmedel kan öka äldres möjlighet att jobba efter 65.

– Vi hoppas att de unga forskarna ser nya möjligheter och kan ge oss en injektion i innovationsarbetet som sker i Sverige och i Europa. Vi måste hitta nya lösningar för att underlätta för äldre att, om de vill, kunna stanna kvar på arbetsmarknaden, även om det kanske bara handlar om ett par timmar per dag på distans från hemmet, säger Anders Carlsson.

För mer information kontakta:
Anders Carlsson, projektledare Hälsans nya verktyg
0705-38 89 08
anders.carlsson@halsansnyaverktyg.se

Johan Bagewitz, kommunikatör Hälsans nya verktyg
0705-799001
johan.bagewitz@halsansnyaverktyg.se


Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö i Östergötland med samlade resurser för att utveckla, testa och lansera mobila och IT-baserade produkter och tjänster som förenklar livet för äldre. Den koordinerade verksamheten finansieras av Vinnova, Linköpings och Norrköpings kommun, Linköpings universitet samt Landstinget i Östergötland.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar