Östgötsk uppfinning sparar miljarder åt sjukvården - omfattande studie avslutad i England

Report this content

Den smarta medicindosan Careousel, framtagen av Motalaföretaget PharmaCell, höjer livskvaliteten för patienten och ger en besparing på 40 000 kronor per patient och år. Det visar ett stort pilotprojekt som nyss avslutats i England.

Det är Motalaföretaget PharmaCell som ligger bakom den prisbelönta medicindosan Careousel, som påminner när det är dags att ta medicin, matar fram rätt dos och skickar sms till anhöriga och vårdgivare om patienten glömt att ta sin medicin. Sedan i juni år 2009 har den engelska hälso- och sjukvårdsmyndigheten National Health Service (NHS) drivit ett omfattande pilotprojekt med Careousel i West Midlands i England tillsammans med apotekskedjan Boots och PharmaCells återförsäljare Pivotell Ltd.

Stora vinster för både individ och samhälle

Av de 250 personer som genomförde undersökningen menade hela 96 % att dosan hade förbättrat deras hälsa och gjort dem mer självständiga. 88 % sade att dosan hade förbättrat deras livskvalitet. Samtliga försökspersoner ville fortsätta använda den. Vårdgivarna och anhöriga var också odelat positiva.

Ekonomiskt innebär Careousel en stor besparing för hälso- och sjukvården. Enligt rapporten sparar varje dosa 40 000 kr per patient och år. Det sker genom färre besök av vårdpersonal och minskad vårdtid på sjukhus på grund av felmedicinering. Ingemar Hägebro, en av grundarna av PharmaCell, är mycket nöjd med studiens resultat och ser stora möjligheter till liknande besparingar i Sverige.

Studier visar att hela 25 procent av de patienter över 65 år som hamnar på sjukhus gör det till följd av att ha tagit sin medicin på annat sätt än det som ordinerats. Vårdkostnaderna för detta, bara i Sverige, beräknas till 10 miljarder kronor per år, säger Ingemar Hägerbro.

PharmaCell startade för 16 år sedan och har sin största marknad i England, följt av USA. I år räknar företaget med att dubbla sin omsättning och leverera 20 000 dosor.

Bara i år kommer Careousel att ge en besparing på 800 miljoner kronor, säger Ingemar Hägerbro.

Ny, säkrare modell lanseras

Samtidigt som rapporten nu blivit offentlig så lanserar företaget en ny modell, Careousel Advance. I Careousel Advance har man bland annat lagt till en säkerhetslucka som effektivt förhindrar att man kommer åt fel medicindos. En funktion som både är unik och patentsökt.

För att läsa en kort version av rapporten, klicka här.
För att läsa den fullständiga rapporten, klicka här.

PharmaCell är ett medlemsföretag inom tillväxtsatsningen Hälsans nya verktyg.


För mer information kontakta:

Ingemar Hägerbro och Mats Eriksson, ägare av PharmaCell.
0141-21 21 65
info@pharmacell.se

Mona Jonsson, tf vd Hälsans nya verktyg
0708-91 92 91
mona.jonsson@halsansnyaverktyg.se

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas.

Taggar:

Media

Media