Haltons nya innovation ger ultraren luft i hela operationsrummet

Report this content

Halton presenterar sin nya renluftsteknik för sjukhusens moderna operationsrum. Tekniken revolutionerar de traditionella lösningarna inom sektorn och låter hela operationsrummet ta del av den hygieniska standard som krävs vid krävande operationer. Lösningen är utvecklad i samarbete med det toppmoderna sjukhuset Nya Karolinska Solna i Stockholm som invigs 2016.

Halton Vita OR Space tillämpar en helt ny typ av teknik som, till skillnad från traditionella lösningar, skapar det nödvändiga renrummet i hela operationsrummet och med bättre energieffektivitet. Detta är särskilt viktigt eftersom tekniken och antalet personal i operationsrummet ökar. Haltons nya lösning ger flexibilitet och säkerhet vid placeringen av både utrustning och personal i operationsrummen. Dessutom gör tekniken det möjligt att justera ventilationen i varje enskilt operationsrum, vilket kan ge besparingar i energikostnader och förbättrade arbetsförhållanden för operationspersonalen. Halton kommer att tillhandahålla en nyckelfärdig lösning, inklusive en unik valideringsmetod: lösningen har testats på plats med hjälp av en simulerad eller verklig operation.

“Vi är stolta över att kunna presentera en ny typ av operationsrumslösning, vilket kommer att passa framtidens sjukhus perfekt. Som namnet antyder gör Halton Vita OR Space det möjligt för operationsrummets utrustning och personal att utnyttja hela operationsutrymmet, utan att behöva oroa sig för renrummens begränsningar under en operation, vilket är fallet med traditionella lösningar. Jämfört med traditionella system erbjuder denna lösning också andra fördelar, såsom energieffektivitet och bekväma arbetsförhållanden. Dessutom uppfyller det nya systemet de framtida hygieniska standarderna i Europa”, säger Kim Hagström, direktor för Halton Offering and Development.

Den nya europeiska luftkvalitetsstandarden för operationsrum förbereds för närvarande. I det förberedande arbetet kommer hygiennivåerna och renrumskraven för låga och höga riskoperationer att kategoriseras. Standarden kommer också att erbjuda mer teknisk frihet för att uppnå de önskade resultaten.

Haltons Vita OR Space-lösning kommer att först implementeras i det toppmoderna sjukhuset Nya Karolinska Solna i Stockholm. Sjukhuset kommer att bli största sjukhuset i Norden, med fyrtio operationsrum av olika storlek (60 m2, 90 m2, 120 m2). Halton har utvecklat den nya lösningen i nära samarbete med NKS-sjukhuset och byggkoncernen Skanska. Deras gemensamma mål är att utveckla ett modernt operationsrum som kan anpassas till framtida behov.

I samband med introduceringen av Haltons Vita OR Space-lösning kommer Halton att presentera en komplett Halton Vita-produktfamilj utvecklad för innemiljöns krävande behov i operationsrum, laboratorier, isoleringsområden och sjukhusapotek.

“Haltons produkterbjudande för sjukhus kommer att ligga på en mycket hög nivå internationellt som en följd av nya produkter lanseras. Förutom systemen för de mest krävande utrymmena erbjuder Halton också ett omfattande utbud av lösningar för nästan alla sjukhusbehov. Vi har därför möjlighet att betjäna sjukhus från planeringsstadiet till konstruktion och genom byggnadens hela livscykel. Enligt våra beräkningar investeras mer än 20 miljarder euro i hälso- och sjukvårdsinrättningar i Europa varje år, och vi vill vara våra kunders internationella partner”, säger Hagström.

En bakgrundsartikel för media är bifogad detta pressmeddelande (2 juni 2015). Bilder kan laddas ner separat.

För mer information, vänligen kontakta Halton:

Bengt Samuelsson, Sales Manager Sweden

Tel. +46 8446 3902   E-post: bengt.samuelsson@halton.com

Åke Bolldén, Technical Project Sales, Sweden

Tel. +46 8446 3900  E-post: ake.bollden@halton.com

Halton Group har specialiserat sig på inomhusklimatprodukter, tjänster och lösningar samt förvaltning av inomhusmiljöer. Våra kompetensområden och vårt produktsortiment inkluderar luftspridning, luftflödeshantering, ventilation, brandsäkerhet, köks- och fartygsköksventilation, luftfiltrering och inomhusmiljötjänster. Halton erbjuder lösningar för kommersiella och offentliga byggnader, sjukvårdsinrättningar och laboratorier samt storkök och restauranger.  Halton är också en av de mest kända leverantörerna av inomhusklimatlösningar för fartyg och oljeborrplattformar.

Halton grundades 1969 och har idag verksamhet i 31 länder.  Företaget har produktionsanläggningar i Finland, Frankrike, Ungern, Tyskland, Storbritannien, Kanada, Kina, Malaysia och USA. FoU-anläggningar finns i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Malaysia, Kina och Finland. Dessutom har Halton licenstillverkning i Sydafrika, Mexiko, Nya Zeeland och Australien.  Halton har 1 350 anställda (2014). Koncernens omsättning var år 2014 190 miljoner euro.

Taggar: