Ny Nordisk nyckelfärdig operationssal får genomslag på den Nordeuropeiska marknaden

En större finanskoncerns sjukhuskedja köper sju operationssalar från InoroomTM -gruppen i Finland.

Topprankade InoroomTM-gruppen, bestående av Halton, Hermetel och Merivaara, har undertecknat ett avtal på sju unika koncept av nyckelfärdiga operationssalar med funktioner som simulerats och verifierats i förväg, med leverans senast hösten 2017 till den privata sjukhuskedjan Pohjola Sairaala som ägs av Finlands största finanskoncern.

(I bilaga finns ett faktablad som presenterar InoroomTM konceptet, relaterade simulationer och en sammanfattning av den Europeiska och Nordiska marknaden för sjukhuskonstruktion.)

Den nyckelfärdiga leveransen från Inoroom™ inkluderar allt som förväntas av en toppmodern operationssal, från planering till installation och underhåll, dvs. renrumsstrukturer, integrerade sjukhus- och byggnadsledningssystem, smart styrning, standardiserad hygienhantering, användarvänliga gränssnitt, utbildning och underhåll.

"Vår inköpsgrupp var imponerad av hur lätt det var att göra en beställning, bekvämligheten för personalen och patienterna samt lokalernas funktionalitet. Vi kan till exempel justera ventilationen per zon och ändå upprätthålla alla hygienstandarder. Tack vare multifunktionaliteten kan procedurerna med olika renhetskategorier utföras på en och samma dag", berättar enhetschef Nina Vesaniemi från Pohjola Sairaala i Helsingfors.

"För fastighetsägarna och serviceleverantörerna är korrekt budgetering av sjukhusets byggnads- och underhållskostnader mycket viktig. Inoroom™ operationssalar uppfyller dessa krav”, säger utvecklingsdirektör Kari Kangasmaa vid OP Kiinteistösijoitus Oy.

"Den nyckelfärdiga lösningen från Inoroom kombinerar unik flexibilitet med problemfri leverans, tillförlitlighet och ett fast pris. Fördelarna gagnar alla inblandade parter: utvecklaren, designern, avtalsparter, operationsteamen och patienterna", berättar Mikael Sokolnicki, utvecklings- och försäljningschef vid Inoroom.

Leveransen av operationssalar till sjukhus i Uleåborg och Kuopio i Finland kommer att ske i två faser. Ramverket till sjukhusen är redan under konstruktion och utformningen av operationssalarna har redan inletts. De första salarna blir färdiga nästa sommar och resterande under hösten 2017.

Mer information:

Mikael Sokolnicki, InoroomTM Global utveckling och försäljning

Tel: +358 50 5700 240, e-post: mikael.sokolnicki(at)halton.com

Bengt Samuelsson, Landschef, Halton, Sverige

Tel: +46 8 446 3901, e-post: bengt.samuelsson(at)halton.com

Inoroom™ är ett innovativt operationssalskoncept, utvecklat av tre av Nordens bästa experter. Halton ansvarar för ventilationslösningarna, Hermetel för renrummen och Merivaara för systemen och den medicinska inredningen. InoroomTM konceptet introducerades i Finland första gången 2015.

Halton är ett internationellt familjeföretag grundat 1969 och är specialiserade på system, service och lösningar för inomhusluft och inomhusmiljö, för både kommersiella och offentliga lokaler, vårdinrättningar och laboratorier, proffskök och restauranger. Halton är den mest kända leverantören av ventilations- och luftfördelningsprodukter till fartyg och oljeplattformar.

Företaget har produktionsenheter i tio länder samt forsknings- och utvecklingsenheter i åtta länder. Licensierad produktion sker i fyra länder. Halton Group har över 1400 anställda i fler än 30 länder, företagets omsättning 2015 uppgick till 197 miljoner euro. www.halton.com

Taggar:

Om oss

Halton är ett internationellt familjeföretag grundat 1969 och är specialiserade på system, service och lösningar för inomhusluft och inomhusmiljö, för både kommersiella och offentliga lokaler, vårdinrättningar och laboratorier, proffskök och restauranger. Halton är den mest kända leverantören av ventilations- och luftfördelningsprodukter till fartyg och oljeplattformar. Företaget har produktionsenheter i tio länder samt forsknings- och utvecklingsenheter i åtta länder. Licensierad produktion sker i fyra länder. Halton Group har över 1450 anställda i fler än 30 länder, företagets omsättning 2016 uppgick till över 200 miljoner euro. www.halton.com

Prenumerera

Media

Media