Full fart framåt! – En interju med Hamlet Pharmas nya VD

Report this content

Martin Erixon är ny VD för Hamlet Pharma. Och full av entusiasm.

”Jag tror stenhårt på det här bolaget”

”Nu har vi kommit så långt kliniskt att vi har fas III framför oss. Nästa steg är att registrera det”.

Den 44-årige Malmöbon och trebarnspappan har en gedigen kunskap om läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin och har trots sina unga år verkat i dessa i över 20 år. Att studierna skulle handla om kemi bestämde han tidigt i livet.

”Jag har alltid velat förstå hur saker och ting fungerar och varit nyfiken på hur allt hänger ihop”, säger han.

”Min tanke var att om jag läser kemi på universitetet så kommer jag att få svar på en väldigt massa frågor som intresserar mig. Jag kan nog säga att jag hade siktet inställt på läkemedelsbranschen väldigt tidigt”

När nu Martin gått in som VD i Hamlet Pharma är företaget ingen ny bekantskap för honom.

”Nej, för tre år sedan blev jag kontaktad av en vän som undrade om jag ville luncha med Catharina Svanborg och prata om ett företag som jobbar med att bota cancer. På den vägen är det”

Martin har de senaste åren stundvis haft en rådgivande roll på Hamlet Pharma som han delat med en tjänst på Tetra Pak. Men nu är det alltså Hamlet på heltid.

Men låt oss ta det från början.  Martin pluggade kemi i Lund 1997-2001 som resulterade i en Master of Science. Efter examen började han omedelbart att arbeta med ”Medical and biological research” för medicinteknikföretaget Gambro, i dag Baxter.

”Vi forskade på läkemedelsvätskor för dialyspatienter och var världsledande inom området där vi lyckades vända en hel branch med våra forskningsreultat.  Vi hade nära kontakter med Lunds universitet så därför var det naturligt att jag hoppade på en forskarutbildning som industridoktorand. Den skulle enligt kursplanen bedrivas på halvtid och ta åtta år, men jag klarade det på fem”.

Forskningsarbetet resulterade i en doktorsexamen i kemi  med inriktning Analytisk kemi. 

Under årens lopp har Marin Erixon lärt sig läkemedelsindustrin och har skaffat sig stor erfarenhet av hur branschen fungerar.

”Nu ska jag naturligtvis fortsätta att använda den kunskapen. Jag vet också hur man jobbar i stora globala organisationer och har viss erfarenhet av avtalsprocesser från mitt  tidigare arbete”.

Beskriv dig själv i några få ord:

”Jag är teamdrivande och jag vill att alla ska känna att de är med på tåget, att de är delaktiga. Jag tycker om att lägga upp strategier, hitta lösningar. En bra egenskap är att jag sällan ger upp utan alltid hittar nya vägar.

Är du arbetsnarkoman?

”Låt mig säga att jag inte har 40-timmarsvecka”.

Är du en krävande chef?

”När situationen kräver det.  Men jag vet jag att jag arbetar med professionella människor.”

När Martin beskriver arbetsmiljön i forskargruppen blir han nästan lyrisk:

”Man ska veta att bolaget samarbetar med briljanta unga forskare som lockats till forskningen från olika delar av världen. På labbet talar vi om nya genombrott i forskningen nästan varje vecka som dessutom publicerats i högt rankade tidsskrifter vilket säger en hel del om kvaliteten och uppfinningsrikedomen i forskningen. Därför är det så klart en väldigt stimulerande miljö för en nyfiken människa som jag. Det blir lite av en Discovery-fabrik”.

Han fortsätter:

”Dessutom tar vi ju in mycket hjälp på konsultbasis med patent, registreringar och tillståndsprocesser med mera. Organisationen är mycket kompetent.” 

Var finns Hamlet Pharma om fem år?

”Då har Fas III gått bra, läkemedelsgodkännandena i USA och Europa är klara för behandling av urinblåscancer och vi har genererat inkomster till bolaget via exempelvis licensiering.

Forskningen har också tagit flera steg framåt med Bamlet som läkemedel, alltså proteinet framtaget ur komjölk. Det finns redan mycket kunskap om Bamlet och dess positiva egenskaper.

En viktig anledning till Martins entusiasm över Hamlet Pharma och läkemedlet är att behandlingen hittills inte har haft några toxiska/giftiga effekter på patienten.  Problemet vid en vanlig cancerbehandling är ju att den dödar alla celler. Vårt läkemedlet dödar mest de sjuka cellerna men lämnar de friska cellerna i fred.

Att jobba med läkemedel är att försöka lindra mänskligt lidande, att bota helt eller delvis och öka livskvaliteten.

”Man ska alltid tänka att det finns en patient som får ett bättre liv tack vare nya upptäckter. När jag en gång i tiden jobbade på Gambro var jag med om olika medicinska tester i verkligheten, fick träffa patienter och verkligen se hur mycket bättre de blev efter haemodialys.

”Det perspektivet är verkligen viktigt om man ska vara med och driva läkemedelsutveckling”.

Interjuare:  Jan-Olof Bengtsson

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Prenumerera

Dokument & länkar