Bolagspresentation i Stockholm 8 april 2019

Report this content

Hamlet Pharma vill informera om bolagspresentation vid Aktiespararnas Kvinnokväll i Stockholm

Datum: Måndag 8 april 2019

Tid: 15:25 - 21:15

Plats: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A

Hemsida: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/kvinnokvallen-i-stockholm-8-april

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Hamlet Pharma driver en pågående klinisk fas I/II studie med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.

Prenumerera

Dokument & länkar