Hamlet Pharma föreslår nya styrelseledamöter med bred kompetens

Report this content

Hamlet Pharma driver effektiv läkemedelsutvecklingen med låg kostnad, vilket skapar värde och uthållighet. Efter den lyckade emissionen med kraftig överteckning stärker bolaget nu sin organisation inför framtida utmaningar. Som framgår av kallelsen till årsstämma 2020-2021 föreslår Hamlet Pharmas styrelse två nya ledamöter för inval till bolagets styrelse

Lars Hedbys har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin och har grundat och noterat ett antal life science bolag. Efter en lång karriär inom AstraZeneca med roller som platschef för forskningsenheten i Lund har han haft operativa roller som VD både i Sverige och internationellt. Lars Hedbys har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola och har doktorerat i Tillämpad Biokemi vid Lunds Tekniska Högskola. För närvarande är Lars Hedbys styrelseledamot eller styrelseordförande i ett antal privata och noterade life science bolag och aktiv som privat investerare.

Ulla Trägårdh är advokat med bred erfarenhet av affärsjuridik. Efter bildandet av Advokaterna Trägårdh & Trägårdh AB 1981 växte Bolaget först genom fusion med Doktor Philip Lehmans advokatbyrå i Göteborg och därefter med Advokatfirman Lagerlöf i Stockholm för att slutligen ingå i den internationella storbyrån Linklaters 2001. År 2003 bildades Trägårdh Advokatbyrå, med Ulla Trägårdh som en av grundarna. Idag har advokatbyrån drygt 40 medarbetare. Utöver sin omfattande juridiska kompetens och erfarenhet har Ulla Trägårdh under sin tid som delägare varit djupt delaktig i utvecklingen och struktureringen av verksamheten i bolagen. Idag driver Ulla Trädgårdh advokatverksamhet i mindre omfattning genom enskild firma i samarbete med Trägårdh Advokatbyrå.

’’Hamlet Pharma ser fram emot att efter beslut av bolagsstämman stärka sin organisation genom att engagera dessa ytterst kompetenta och erfarna personer i styrelsen’’ säger Catharina Svanborg, styrelseordförande.

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Prenumerera